www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / zawieszenie wypłaty zasiłku stałego (3465 - wyświetleń)
- Autor spiwpt Dodany 2013-10-15 00:03
Chciałabym prosić o pomoc. Osoba niepełnosprawna,znaczny stopień niepełnosprawności, samotna, podjęła zatrudnienie. W tym przypadku jak wiem zasiłek stały
zostanie jej zawieszony ( przekracza kryterium dochodowe ) jaki to paragraf - nie mogę znależć w ustawie o pomocy społecznej. Czy w momencie utraty pracy,
musi się sama ponownie zgłosić do swojego OPS o wznowienie wypłaty tego świadczenia? Czy zarabiając 1200 pln - nie należy jej się np. pomoc w formie obiadów?
usług opiekuńczych, dopłaty do energii, czynszu itp. ? Jakie przepisy to regulują - wychodzi na to, że zarabiając nie zostanie jej ( po dokonaniu wszystkich opłat )
na miesiąc nawet 150 pln. Jak z lekarstwami? Czy to uznaniowość administracyjna?
Nadrzędny Autor trolla Dodany 2013-10-15 10:49
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 542,00 zł miesięcznie tak więc w przypadku podjęcia pracy z dochodem 1.200,00 zł zasiłek stały nie należy się.
Kryterium dla pozostałych form pomocy (obiady, usługi opiekuńcze, opłata za energię, zakup leków) to 813,00 zł czyli 150% x 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Tak to wygląda.
Można spróbować jeżeli najbliższy MOPS dysponuje środkami to czasem pomagają jednorazowo osobom w trudnej sytuacji i może raz czy dwa razy na rok coś pomogą, ale przy zarobkach 1.200,00 zł nie sądzę.

Poniżej podaję info dot. źródła.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 823 )w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uległy zmianie kryteria dochodowe, które od 1 października 2012r.
Oczywiście po utracie pracy osoba taka musi się zgłosić ponownie do OPS w celu przeprowadzenia wywiadu i określenia przysługującej pomocy.

Aha, podejmując pracę również należy zgłosić się do MOPS i poinformować o poprawie sytuacji życiowej.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2013-10-15 13:08
Zasady udzielania wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej reguluje Ustawa o pomocy społecznej.Aby uzsykać zasiłek np. stały należy spełniać dwa warunki.Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa. Drugim warunkiem jest spełnianie kryterium dochodowego.
http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/72546
Wszystkie świadczenia są świadczeniami na wniosek. Decyzję o przyznaniu świadczenia , jego zakresie czy ewentualnej odpłatności (np. za usługi opiekuńcze) wydaje się po przeprowadzeniu  rodzinnego wywiadu środowiskowego.Od ww można złożyć odwołanie.
Osoba pozostająca w trudnej sytuacji może także ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.Wniosek należy składać w gminie.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / zawieszenie wypłaty zasiłku stałego (3465 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill