www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Niepełnosprawny a dostęp do akt sprawy PILNE!!! (1979 - wyświetleń)
- Autor spiwpt Dodany 2013-10-30 00:26
Kochani!!! Wesprzyjcie merytorycznie - jeśli istnieje taki przepis podajcie. Szukam i głowa mnie już rozbolała.
Pani jest niepełnosprawna, znaczny stopień, porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim ( przy asyście innych osób).
Toczy się w OPS postępowanie - Pani jest stroną postępowania administracyjnego. Poprosiła o przesłanie jej pocztą
część dokumentów ( uwierzytelnione kopie ). OPS w odpowiedzi napisał, żeby napisała po co jej te dokumenty - określiła ważny interes.
Pani napisała, że przecież jest stroną postępowania - to chyba normalne, że prosi OPS o udostępnienie tych dokumentów.
Na to organ odpisał, że jak sobie przyjedzie do OPS to pracownik jej udostępni dokumenty, a wysyłać jej nie będą!!!
Czy osoba zgodnie z kpa ma prawo ( jest stroną ) żądać przesłania jej dokumentów pocztą? czy nie? jeśli nie jest w stanie z przyczyn
zdrowotnych przybyć do ośrodka. Podobno osoba niepełnosprawna ( np. na wybory może zostać zawieziona do miejsca wyborczego,
ale może również zagłosować w domu!!!). Czy pracownik takiego urzędu jak OPS na podstawie jakiegoś przepisu ( nie mogę sformułować
w przeglądarce zdania ) może jeśli OPS nie chce wysłać pocztą, przyjść z dokumentami do tej osoby i dać jej wgląd do akt sprawy?
Nadrzędny Autor kucyk24 Dodany 2013-10-30 10:12
Kodeks Postępowania Administracyjnego w artykule 73 stanowi:

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Ważny interes strony to np. konieczność przekazania dokumentów do innego organu, ale już nie koniecznie na potrzeby odwołania przed WSA w prowadzonej sprawie.  Mowa jest o dokumentach a nie całości akt sprawy.
W takim przypadku może należy się zastanowić nad ustanowieniem pełnomocnika. Zgodnie z art. 33 § 1 kpa, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna /nie musi to być adwokat lub radca/ zgodnie z § 4 w sprawach prostych może to być członek najbliższej rodziny. Pełnomocnik ma uprawnienia strony w zakresie zapoznania z aktami, robienia odpisów i kopii.
Nadrzędny Autor bluengel Dodany 2013-10-30 12:13
1 - nie krzyczmy:)
2 - masz ogromnie dobre i szlachetne intencje, ale w takich przypadkach trzeba mieć stale włączony zdrowy rozsądek a studzić troszkę emocje. Wymagajmy od urzędników, bo trzeba, ale nie żądajmy bez ograniczeń, ponieważ to tak nie działa.

Kucyk podał dobrą wykładnię.
Niech dana osoba upełnomocni kogoś do czynności i będzie prościej.
Przytoczony przykład wyborów odnosi się do tej konkretnej sytuacji. Jest ich zresztą więcej - np. przy wymianie dowodów osobistych też można było poprosić o przyjazd do domu. Ale tu naprawdę jest inny przypadek - cokolwiek to znaczy.

Należy pojechać (ta osoba lub pełnomocnik - może być wyznaczony wyłącznie do tej czynności lub szerzej) do urzędu i poprosić (jeśli konieczne) o potwierdzenie za zgodność (jeśli są oryginały). Taka jest procedura.

Pewnie, że jest tu miejsce i na dobrą wolę urzędnika - może skopiować i wysłać. Jestem przekonana, że może - lecz skoro nie musi, a do tego ktoś będzie od niego ŻĄDAŁ lub na niego pokrzykiwała to na pewno nie musi....
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Niepełnosprawny a dostęp do akt sprawy PILNE!!! (1979 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill