www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / odwołanie od decyzji orzecznika zus (Strona 7) (724318 - wyświetleń)
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 Poprzednia strona Następna strona  
Nadrzędny - Autor josephinho Dodany 2008-06-04 11:59 IP XXX
Witam. Zostało mi jeszcze kilka dni na odwołanie od decyzji orzecznika zus a sam nie wiem jak mam to napisać. Czy mógłby mi ktoś przesłać na e-mail wzór dokumentu: Odwołanie od decyzji orzecznika ZUS. karpio4@wp.pl
Byłbym bardzo wdzięczny.
Nadrzędny Autor dominikb Dodany 2008-06-05 11:33 IP XXX
Witajcie, czy jeśli otrzyma się z ZUS dwa pisma... w jednej kopercie jest orzeczenie o calkowitej zdolnosci do pracy a w drugiej informacja ze prezes zus zglosil wadliwość orzeczenia z dnia.... i trzeba czekac na kolejne pismo...to ubezpieczony powinien sie od razu odwolac czy czekac na to pismo? A tak po za tym to w jakich przypadkach prezes zus zglasza wadliwosc orzeczenia? Bede wdzieczny za info
Nadrzędny - Autor okularnica Dodany 2008-06-06 21:22 IP XXX
  miejscowość, dnia xxxxx

Wpisać swoje imię i nazwisko
Adres zamieszkania
                                                          Komisja Lekarska Zakładu
                                                          Ubezpieczeń Społecznych

                                                           za pośrednictwem
                                                           Zakładu Ubezpieczeń
                                                           Społecznych w xxx
                                                           /jeżeli decyzje wydał ZUS/

Nr akt. xxxx.

                                                                              ODWOŁANIE

Odwołanie od decyzji ZUS Oddział w xxxxx z dnia xxxxx w sprawie odmowy przyznania
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

                   
                                                     UZASADNIENIE

Dnia xxxx stawiłam się na komisję lekarską, na której lekarz orzecznik ZUS orzekł xxxxx.. Nie znam specjalizacji lekarza orzecznika, który orzekł taką a nie inną decyzję, dlatego też wnoszę o poinformowanie mnie o specjalizacji lekarz, ponieważ jest to podstawą do wydania takiej a nie innej decyzji przez ZUS.
Nie zgadzam się z decyzją lekarza orzecznika ZUS, który orzekł, iż jestem częściowo niezdolna do pracy, ponieważ od momentu podjęcia leczenia (a było to w szkole podstawowej), tj. w roku xxxxx mój stan zdrowia się nie poprawił, a wręcz przeciwnie xxxxx pogorszył się.
Od roku xxxxxxxxxxxx z powodu problemów onkologicznych rozpoczęłam leczenie w xxxxx, które zakończyło się w xxxxxxxxxxx. Od tego momentu pozostaję pod opieką Poradni Onkologicznej w xxxxx Dodatkowo od roku xxxxxxx;.. jestem pod opieką poradni rehabilitacyjnej, a od xxxxxxxxxx.. poradni ortopedycznej.
W Poradni onkologicznej z powodu wykrycia nowotworów, wraz z przerzutami mam wykonywany corocznie cały szereg badań xxxxxxxxxx. /wymienić jakie, pisać wszystko, nawet to, co wydaje nam się mało istotne/
W Poradnixxxxxxxxxx.. z powodu xxxx
W Porani xxxxxxxxxxxx..z powodu xxxxxxx
opisać dokładnie to co ma się w papierach, bo lekarze rzadko czytają dokumentacje medyczną, a odwołanie muszą, napisać rozpoznanie oraz opisać po swojemu co dzieje obecnie; im więcej tym lepiej/.
Zgodnie z wcześniej przedstawionym dokumentami  lekarze oceniają moje wyniki leczenia i rokowania jako np. niejasne i niepomyślne/

To, że obecnie uznano mnie za osobę częściowo niezdolną do pracy jest dla mnie śmieszne. Jak wynika z decyzji orzecznika, pod uwagę wzięto mój xxxxxxxxxxx tu wsławić co /np. wiek, charakter schorzenia i posiadane kwalifikacje/. Jest dla mnie niejasne, że nie pomyślano o tym, że obecnie poruszam się przy pomocy kul ortopedycznych, chodzę systematycznie na rehabilitację (odpłatną) bo ta z NFZ jest niewystarczająca.- opisać co to za rehabilitacja.
Być może w niedługim czasie mój stan zdrowia spowoduje że nie będę w stanie mogła wykonywać pracy zawodowej /dla osoby która pracuje/, ponieważ dojazdy do pracy są xxxxx(np. męczące, powodują duże obciążenie kręgosłupa, środki lokomocji rzadko kursują/. Mój stan zdrowia w porównaniu do ostatniej komisji xxx./np. sprzed 2 lat/ pogarsza i będzie z pewnością się pogarszał, a nie polepszał, w związku z czym decyzję ZUS uważam za niezasadną.
W związku z powyższym wnoszę o przyznanie renty z tytułu xxxxxxxxxxxxxxxxxx.. /np. całkowitej niezdolności do pracy/.

Podpisać się
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-06-07 05:35 IP XXX

>Witajcie, czy jeśli otrzyma się z ZUS dwa pisma... w jednej kopercie jest orzeczenie o calkowitej zdolnosci do pracy a w drugiej informacja ze prezes zus zglosil wadliwość orzeczenia z dnia.... i trzeba czekac na kolejne pismo...to ubezpieczony powinien sie od razu odwolac czy czekac na to pismo? A tak po za tym to w jakich przypadkach prezes zus zglasza wadliwosc orzeczenia? Bede wdzieczny za info <


Prezes ZUS-u ma takie samo prawo kwestionować wadliwość  orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. w terminie dwóch tygodni. o daty dostarczenia do prezesa..(wystawienia) Zazwyczaj decyzję w ZUS weryfikuje główny lekarz orzecznik oddziału  ZUS..JA  by w Twoim przypadku formalnie sprzeciw złożył  moż e to  mieć znaczenie przy ewentualnym odwołaniu do sądu..
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-06-07 07:14 IP XXX
A w jakich przypadkach prezes lub glowny orzecznik zglaszają zarzut wadliwości orzeczenia?
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-06-07 11:51 IP XXX
Nie  ma formalnych przeszkód złożenia sprzeciwu przez prezesa ZUS  do każdej decyzji lekarza orzecznika ZUS .. Zawsze może skierować  delikwenta na ponowne badanie..  Mało tego  w kazdym momencie prezes ZUS może zażądać przebadanie każdego rencisty  niezależnie od tego  czy ma rentę  stałą czy okresową..
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-06-07 12:23 IP XXX
No tak.. tylko po co stwierdza wadliwość orzeczenia w przypadku orzeczenia o nie przyznaniu renty?
Nadrzędny Autor Olenka Dodany 2008-06-11 18:37 IP XXX
Ja się odwoływałam do komisji, ale parę razy i poskutkowało, więc może spróbuj kilkakrotnie się odwołać.
Ale skoro niektórzy Ci radzą, żebyś odwołał się do sądu, to tak zrób.
Nadrzędny - Autor Nachbar Dodany 2008-06-14 19:08 IP XXX
Te sprawy reguluje ustawa o emeryturach i rentach z dnia 14 grudnia 1998 roku (znowelizowana w 2004 roku) w "art.14. 2d.2d. Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną."

podpunkty tegoż art. " 4. Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy sprawuje Prezes Zakładu.
5. Nadzór, o którym mowa w ust. 4, obejmuje:
1) kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie;
2) udzielanie lekarzom orzecznikom i komisjom lekarskim wytycznych w zakresie stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy;
3) prawo przekazania sprawy do rozpatrzenia przez komisję lekarską, jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 1, zostanie stwierdzony brak zgodności orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ze stanem faktycznym lub zasadami orzecznictwa o niezdolności do pracy."

Uważam, że jeżeli zamiarem ustawodawcy było wzmożeniem kontroli nad wykonywaniem orzeczeń, to w tym przypadku przepis ten daje nieograniczoną władzę Prezesowi ZUS-u, bowiem pozwala na podważenie każdej decyzji, nawet wówczas, gdy  brak takich przyczyn jest oczywisty. Co bardzo istotne, osoba zainteresowana otrzymuje jedynie lakoniczną informację o samym fakcie zgłoszenia zarzutu, jednak w informacji tej nie podaje się konkretnie jakich uchybień dopuścił się lekarz orzecznik.
Skomasowanie władzy w jednych rękach może rodzić następne nadużycia, w tym samo nadużycie władzy.

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę wszystkich na pewien bardzo ważny szczegół.
Otóż ZUS wszelkie wezwania na badanie lub przez Komisje Lekarskie przysyła  LISTAMI ZWYKŁYMI (przepraszam, że użyłem dużych liter dla zwrócenia uwagi, ale tu nie potrafię pogrubiać).
Niekiedy listy te są przysyłane z bardzo małym wyprzedzeniem terminu badania, a konsekwencje nie stawienia się przed lekarzem orzecznikiem lub na Komisję Lekarską są jak zwykle niekorzystne dla petenta, bowiem  Zakład Ubezpieczeń Społecznych odstąpi od dalszego załatwiania sprawy lub wstrzyma świadczenia.
Piszę to z własnego doświadczenia.
Dlaczego jest to ważne. Otóż koszty przejazdu osoby towarzyszącej, jeżeli osoba wzywana wymaga opieki,  ZUS zwraca    j e d y n i e   wówczas, gdy przed wyjazdem na badania uzyskamy na to zgodę z ZUS-u.
Ponadto stan zdrowia wzywanej osoby nie zawsze pozwala na przejazd w wyznaczonym terminie i osoba ta musi mieć czas i możliwość uzyskania od lekarza prowadzącego zaświaczenia o stanie zdrowia potwierdzającego te okoliczności.
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-06-17 16:36 IP XXX
Czy ktoś z Was spotkał się z opryskliwością i arogancją ze strony komisji lekarskiej zus? Czy może to standard w polskich ZUSach?
Nadrzędny Autor Barbara Mycko Dodany 2008-06-17 17:00 IP XXX
ludzie są różni wszędzie  niezależnie od miejsca
Nadrzędny Autor Nachbar Dodany 2008-06-18 14:37 IP XXX
Dwa lata temu osobiście spotkałem się z czymś takim. Zastanawiam się, dlaczego w komisjach takich zasiadają lekarze. Lekarz ma leczyć, a nie za pieniądze bronć interesu ZUS-u.
W dodatku podważa opinie innych lekarzy, nawet o wyższych kwalifikacjach.
Uważam, że opinie o zdrowiu chorego powinny ustalać niezależne od ZUS komisje, w dodatku tylko na podstawie dokumentów medycnych.
Nie wyobrażam sobie, jak w ciągu 2 - 5 minut można zbadać choregi i w dodatku ocenić stan jego zdrowia.
Nadrzędny Autor renata288 Dodany 2011-02-04 18:24 IP XXX
to standart w naszych zusach
Nadrzędny Autor Bartosik Urszula Dodany 2009-02-10 14:59 IP XXX
dziękuję bardzo za otrzymałam :-)
Nadrzędny - Autor sabi1976 Dodany 2009-03-20 12:41 IP XXX
witam , jestem Nowa , po 3 operacjach kręgosłupa(miałam zmiażdżenie L1-Th12) po 10 m-cach zasiłku orzecznik i komisja "uleczyli" mnie na papierku-rzecz jasna.Zabieram się do odwołania do sądu, w tym roku w styczniu miałam rezonans , który wyraźnie świadczy o tym że w miejscu złamania stan się pogarsza ,to następuje zwyrodnienie całego kręgosłupa.Dziękuję za wzór odwołania,w tej chwili jest to dla mnie ostatnia deska ratunku...29 marca kończy mi sie zasiłek i następnego dnia muszę się zgłosić w Urzędzie Pracy i jednocześnie oddać L4 - bo przecież do pracy się nie nadaję...A może ktoś z państwa wie jaki można wykonywać zawód po ogólniaku,minimum stania , siedzenia...? Oprócz neurologa.ortopedy-traumatologa,rehabilitanta MUSZĘ jednak odwiedzić psychiatrę , bo w tym kraju nie można inaczej....
p.s. przepraszam jeżeli źle wpisałam ale jestem nowa.
Nadrzędny - Autor GOCHA1980 Dodany 2009-03-20 15:16 IP XXX
zostaje tylko sklep meblowy gdzie moznaby sie polozyc jak zaboli kregoslup (zgodnie z rozumowaniem ZUSu). Rozumiem Cie  doskonale z tym wszystkim bo w poniedzialek  ide zlozyc odwolanie do  sadu pracy i ten psychiatra tez chodzi mi po glowie
Nadrzędny - Autor sabi1976 Dodany 2009-03-21 10:21 IP XXX
:-) dziękuję ,perspektywa super pracy : 8 godzin leżeć,hihi!! Mam prośbę GOCHA1980 czy masz może wzór odwołania do sądu?? A propos , nie wierzyłam że komisja podważy zdanie swojego kolegi orzecznika , bo wiadomo : ręka rękę myje...Byłabym wdzięczna za jakikolwiek wzór odwołania do sądu..mój mail:seb7759@wp.pl
Nadrzędny - Autor GOCHA1980 Dodany 2009-03-21 13:07 IP XXX
Nadrzędny - Autor sabi1976 Dodany 2009-03-21 14:34 IP XXX
dziękuję :-) skorzystam
Nadrzędny Autor sabi1976 Dodany 2009-03-22 10:32 IP XXX
Mam jeszcze jedno pytanie,bo im więcej czytam na forum tym więcej mam wątpliwości...Miałam od czerwca 2008 zasiłek do teraz tzn. 29 marca-oczywiście po drodze 2 komisje , bo od razu na rok nie dostałam.Więc teraz ubiegałam się jeszcze o ten zasiłek rehabilitacyjny-bo jak mnie pani w zus poinformowała ,musi być wykorzystane 12 m-cy-a potem można ubiegać się o rentę.Ale tu trochę się namieszało , bo po 1.orzecznik stwierdził że : nie jestem niezdolna a po 2. komisja też uznała że : nie jestem niezdolna i nie przysługuje mi prawo do zasiłku....Teraz sklecam wniosek do SĄDU w Rybniku...ale już sama nie wiem czy mam pisać dalej o ten zasiłek czy starać się o rentę??  Błagam pomóżcie , bo nie dość że codziennie czuję mój "niestety" chory kręgosłup to te ciągłe chodzenie po lekarza niszczy resztki mojego zdrowia psychicznego!!
Nadrzędny Autor dorotahwir Dodany 2009-03-23 11:29 IP XXX
witam bardzo prosze o wzor odwolania do sadu,dostalam znowu odmownie z zusu ,moj adres mailowy dorotahwir@wp.pl z gory dziekuje.pozdrawiam dorota
Nadrzędny - Autor camel Dodany 2008-06-19 15:09 IP XXX
Witam

Mam taką, sprawę. ZUS odmówił i prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.
Sprawa wyglądała tak... lekarz psychiatra wystawił mi zwolnienie wsteczne i byłoby z nim wszystko ok gdyby nie to, że orzecznik ZUS-u dopatrzył się że lekarz przystawił pieczątkę "Lekarz medycyny" a nie "Lekarz psychiatra".
Nie wiem co teraz zrobić, powiedzieli mi że muszę się odwołać do sądu, możecie mi pomóc i podesłać na maila jakiś wzór pisma które mogę dostarczyć do sądu, nie wiem jak się za to zabrać a mam tyle na głowie że nie daje już sobie rady!!

Dziękuje

p.s. mój mail: pu82@o2.pl
Nadrzędny Autor dominikb Dodany 2008-06-19 21:09 IP XXX
Warto odwoływać się od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej zus do sądu?
Podobno jeśli biegły sądowy orzeknie niezdolność częściową lub całkowitą do pracy to zus także odwołuje się i koło się zamyka... można się sądzić i sądzić.. a zus i tak swoje.. To prawda?
Nadrzędny - Autor Nachbar Dodany 2008-06-19 21:40 IP XXX
Poczytaj posty Okularnicy. Tu na Forum już niejednokrotnie podawała wzory takich odwołań.
Ponadto, w orzeczeniu, jakie otrzymałeś, jest informacja w jakim terminie i gdzie możesz się odwołać. Ważne, aby ten wyznaczony ternim zachować.
Odwołanie, jak sądzę i chyba się nie mylę, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzecenie. Sprawdź to w piśmie, które otrzymaleś, powinno to być tam zaznaczone.
W odwołaniu, w uzasadnienu opisz ten fakt, że wystawiajacym zwolnienie był lekarz medycyny, ale o specjalności psychiatra. Chyba ten, że był to  lekarz psychiatra możesz udowodnic w inny posób np. że jest specjalista w takiej to, a takiej przychodni specjalistycznej.
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-06-19 21:55 IP XXX
nie... nie chodzi o psychiatrę.... po prostu pytam czy warto odwoływac się do sądu... Pozdrawiam ;-)
Nadrzędny - Autor Barbara Mycko Dodany 2008-06-20 15:45 IP XXX
ZAWSZE WARTO WALCZYĆ O ILE MA SIĘ RACJĘ
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-06-21 08:42 IP XXX
W Rybniku odebrano rente z tytułu częściowej niezdolności kobiecie po amputacji nogi.... Komisja lekarska zus przeglądała sobie spokojnie foldery wycieczkowe.. Cóż.. a to Polska właśnie.
Nadrzędny Autor dominikb Dodany 2008-06-25 09:16 IP XXX
Witajcie,
Czy prawnik/adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i karnym będzie odpowiedni do napisania odwołania od decyzji komisji lekarskiej zus? Czy orientujecie się ile kosztuje zlecenie napisania odwołania do sądu okręgowego?
Nadrzędny Autor GOCHA1980 Dodany 2009-01-24 20:27 Zmieniony 2009-01-24 20:29 IP XXX
Witam
Jestem nowa na tym forum ale mam ten sam problem co wiekszosc z Was. Choruje od urodzenia  na miopatie czyli uszkodzenie miesni prowadzace do oslabienia ich sily. 10 lat bylam na rencie socjalnej az do 22 stycznia br. kiedy to lekarz orzecznik stwierdzil, ze nie jestem calkowicie niezdolna do pracy. W moim rozumieniu po 28 latach choroby zastalam cudownie uzdrowiona. Szczerze to jestem  zalamana psychicznie:( nigdy nie pracowalam i nie  wiem z czego mam teraz zyc - z zasilku pielegnacyjnego? A najlepsze jest to, ze znam osobe tez chora na miopatie, ktora ma stala rente socjalna a mi calkiem zabrali
Nadrzędny - Autor asik82 Dodany 2008-06-27 09:42 IP XXX
witam, mam pytanie odnosnie komisji lekarskiej. u orzecznika zus na dzien dobry powiedział, ze nie dostane juz renty socjalnej, złozyłam sprzeciw  bylam na komisji lekarskiej dzisiaj minał miesiac-<szczegołow nie bede opisywac-czułam sie  jak intruz>CZY MOZECIE MI POWIEDZIEC ILE SIE CZEKA NA DECYZJE?
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-06-27 13:45 IP XXX
Nic takiego  ustawa nie stwierdza nie ma określanego  ile dni.. Ustawa o FUS mówi .. decyzję należy wydać niezwłocznie..
miesiąc to trochę długo.. zadzwoń zapytaj może wysłali i tak długo idzie..
Od momentu złożenie wniosku o rentę  ZUS ma 60 dni na wydanie ostatecznej decyzji (komisja lekarska ZUS)
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-07-01 22:53 IP XXX
Długo się czeka na wezwanie przed biegłego sądowego? (Odwołanie od decyzji komisji zus do sądu okręgowego)
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-07-02 05:49 IP XXX
od 2 miesięcy do pól roku..
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-07-02 06:51 IP XXX
Czy to prawda, że można złożyć zażalenie na opieszałość Sądu?
Nadrzędny - Autor Barbara Mycko Dodany 2008-07-02 19:59 IP XXX
WSZYSTKO MOŻNA SPRAWDZIĆ
Nadrzędny - Autor dominikb Dodany 2008-07-02 20:14 IP XXX
Czy ktoś z Centrum Integracji odpowiada na pytania?? Podobno można tutaj uzyskać fachową poradę... a tym czasem zdawkowe "odpowiedzi" nic nie wnoszące...
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-07-03 06:01 IP XXX

>Czy to prawda, że można złożyć zażalenie na opieszałość Sądu? <<


Co przez to rozumiesz..??
Możesz rządać zmiany składu etc..  Napisać zażalenie na do Prezesa sąsu danej instancji etc. możliwości prawnych jest wiele.
(aha nie jestem  z żadnego centrum tak dla przypomnienia)
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-07-06 15:18 IP XXX

> WITAJ  PROSZE PODAJ MI WZOR ODWOLANIA OD DEZYZJI DO ZUS   I DO SADU TEZ  BO OTRZYMALAM DECYZJE ODMOWNA  OD ORZECZNIKA   I ZAMIERZAM  ODWOLAD SIE POSTEPUJA Z LUDZMI  JAK CHCA   MOJ EMAIL  elzbietarawicz@wp.pl


W tym temacie gdzie to piszesz napisano już wszytko..
Przypomnę aby skutecznie odwołać sie do sądu należy złozyć sprzeciw na Orzeczenie  lekarza orzecznika ZUS w przeciwnym razie sąd każdy pozew oddali..
Nadrzędny - Autor aniula Dodany 2008-08-02 16:12 IP XXX
Mam prosbę, moja mama była 18 lat na rencie a teraz ZUS stwierdził że nadaje się do pracy i odebrał jej prawo do renty. Chociaż tak naprawde nie ma szans by mama poszła do pracy, gdyż jej stan zdrowia się nie poprawił a jeszcze doszło do tego więcej różnych schorzeń. Mama odwoływała się od decyzji orzecznika zus. Teraz prosiłabym Cię "okularnico" o wzór odwołania się do sądu pracy. Z góry bardzo dziękuje. Oto mój mail aniula009@o2.pl
Nadrzędny - Autor okularnica Dodany 2008-08-04 18:44 IP XXX
miejscowość, dnia &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;

Wpisać swoje imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Komisja Lekarska Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w &#8230;.
/jeżeli decyzje wydał ZUS/

Nr akt. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
ODWOŁANIE

Odwołanie od decyzji ZUS Oddział w &#8230;&#8230;..z dnia &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;w sprawie odmowy przyznania
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

                   
UZASADNIENIE

Dnia &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. stawiłam się na komisję lekarską, na której lekarz orzecznik ZUS orzekł &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Nie znam specjalizacji lekarza orzecznika, który orzekł taką a nie inną decyzję, dlatego też wnoszę o poinformowanie mnie o specjalizacji lekarz, ponieważ jest to podstawą do wydania takiej a nie innej decyzji przez ZUS.
Nie zgadzam się z decyzją lekarza orzecznika ZUS, który orzekł, iż jestem częściowo niezdolna do pracy, ponieważ od momentu podjęcia leczenia (a było to w szkole podstawowej), tj. w roku &#8230;&#8230;mój stan zdrowia się nie poprawił, a wręcz przeciwnie &#8211; pogorszył się.
Od roku &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; z powodu problemów onkologicznych rozpoczęłam leczenie w &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., które zakończyło się w &#8230;&#8230;. Od tego momentu pozostaję pod opieką Poradni Onkologicznej w &#8230;&#8230;&#8230; Dodatkowo od roku &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. jestem pod opieką poradni rehabilitacyjnej, a od &#8230;.. poradni ortopedycznej.
W Poradni onkologicznej z powodu wykrycia nowotworów, wraz z przerzutami mam wykonywany corocznie cały szereg badań&#8230;&#8230;&#8230;. /wymienić jakie, pisać wszystko, nawet to, co wydaje nam się mało istotne/
W Poradni &#8230;&#8230;.. z powodu &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;
W Porani&#8230;&#8230;..z powodu
/ opisać dokładnie to co ma się w papierach, bo lekarze rzadko czytają dokumentacje medyczną, a odwołanie muszą, napisać rozpoznanie oraz opisać po swojemu co dzieje obecnie &#8211; im więcej tym lepiej/.
Zgodnie z wcześniej przedstawionym dokumentami  lekarze oceniają moje wyniki leczenia i rokowania jako &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; /np. &#8222;niejasne&#8221; i &#8222;niepomyślne&#8221;/

To, że obecnie uznano mnie za osobę częściowo niezdolną do pracy jest dla mnie śmieszne. Jak wynika z decyzji orzecznika, pod uwagę wzięto mój &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; tu wsławić co /np. wiek, charakter schorzenia i posiadane kwalifikacje/. Jest dla mnie niejasne, że nie pomyślano o tym, że obecnie poruszam się przy pomocy kul ortopedycznych, chodzę systematycznie na rehabilitację (odpłatną) &#8211; opisać co to za rehabilitacja.
Być może w niedługim czasie mój stan zdrowia spowoduje że nie będę w stanie mogła wykonywać pracy zawodowej /&#8230; dla osoby która pracuje/, ponieważ dojazdy do pracy są &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;./np. męczące, powodują duże obciążenie kręgosłupa, środki lokomocji rzadko kursują/. Mój stan zdrowia w porównaniu do ostatniej komisji &#8230;&#8230;./np. sprzed 2 lat/ pogarsza i będzie z pewnością się pogarszał, a nie polepszał, w związku z czym decyzję ZUS uważam za niezasadną.
W związku z powyższym wnoszę o przyznanie renty z tytułu &#8230;&#8230;&#8230;.. /np. całkowitej niezdolności do pracy/.

Podpisać się
Nadrzędny Autor mero Dodany 2008-10-01 20:35 IP XXX
Potrzebuje odwolania od orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS.Rok temu miałem bajpasy,po zabiegu przeszedlem sepse.Pol roku otrzymywalem zasilek rehabilitacyjny.Staralem sie o kolejny zasliek rehabilitacyjny lub rente,jednak orzeczenie lekarza jest dla mnie niekorzystne.Nadmieniam,ze praca moja jest dosyc ciezka,pracuje fizycznie i jestem narazony na czeste zmiany temperatury otoczenia.Prosze o pomoc
email lks_lomza@o2.pl
Nadrzędny - Autor karmen79 Dodany 2008-10-08 19:47 IP XXX
Witaj Okularnico

Mam pytanie

Wyczytałam że odwoływałaś się do sądu i przyznano Ci rentę.

Dwa tygodnie temu byłam u lekarza biegłego.
Jak to dalej wygląda?Ile teraz będę czekała na opinię?

Dziękuję i pozdrawiam
Nadrzędny Autor maltabar Dodany 2008-10-08 20:15 IP XXX
wszystkim ,ktorzy skladaja odwolania zycze powodzenia, w walce z ta bezduszna instytucja wzor odwolania jest na ktorejs z poprzednich stron, w tej chwili juz sama sie pogubilam, trzeba poszukac
Nadrzędny - Autor Martunia Dodany 2008-10-23 21:50 IP XXX
hej.
Chciałabym poprosić na @ o przesłanie wzoru pisma, które pomoże odwołać się od decyzji Komisji lekarskiej.
Bardzo proszę, jestem niezdolna do pracy, a oni uznali mnie za zdolną - pani lekarz ZUS-U.
swetunia@o2.pl
Bardzo proszę o przesłanie
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-10-25 11:18 IP XXX
Martuniiu poczytaj ten temat odo pierwszej strony ten temt  w któryn napisałaś..  od pierwszej strony napisano wszytko lub nawet więcej..
Masz 14 dni na złożenie sprzeciwu od decyzji pani doktor z ZUS
Pozdrawiam
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-11-02 19:43 IP XXX
Władziu ja bym się na Twoim miejscu odwoływał .. Masz na to 30 dni od  momentu doręczenia decyzji..
Nadrzędny - Autor ticket Dodany 2008-11-03 21:38 IP XXX
Prosze o pomoc. Moja siostra jest chora, ma cukrzycę i problemy ze wzrokiem. Moja mama chce sie odwołac do decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, gdyz przyznali jej  najniższy stopień. tylko nie wie jak, a ja chce jej pomóc. proszę o jakiś wzór odwołania.
Nadrzędny - Autor Michal7 Dodany 2008-11-03 22:59 IP XXX
proszę o wzór dokumentu odwołania od orzecznika zus

michalrobinho@interia.eu
Nadrzędny - Autor andzia26 Dodany 2008-11-05 10:08 IP XXX
proszę o wzór dokumentu odwołania od orzecznika zus
pozdrawiam

zabka_89_89@wp.pl
:-)
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-12-08 21:27 IP XXX
ludkowie kochani a to tak ciężko przejrzeć ten wątek w którym pytacie..  tu w tym wątku wszystko jest.. czytać i sie wzorować a nie pytać..
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / odwołanie od decyzji orzecznika zus (Strona 7) (724318 - wyświetleń)
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 Poprzednia strona Następna strona  

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill