www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Projekt Mazowsze z POWERem! (176 - wyświetleń)
Autor mazowszezpowerem@vc.edu.pl Dodany 2019-02-28 13:18
Firma Vivid Consulting sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Mazowsze z POWERem!”
POWR.01.02.01-14-0015/18
Projekt skierowany jest do:
Osób pozostających bez pracy (osób biernych oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy) oraz pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci i reemigranci) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
-kobiety
-osoby niepełnosprawne
-osoby o niskich kwalifikacjach
-osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Uczestnictwo w projekcie umożliwi Państwu udział w następujących formach wsparcia:
- Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – 6h
- Trening kompetencji społeczno-zawodowych  – 32h 
- Szkolenie zawodowe – 80h
- Szkolenie komputerowe – 60h
- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 5h
- 3-miesięczny staż zawodowy

Dodatkowo uczestnicy otrzymają:
- Indywidualny Plan Działania dopasowany do Państwa preferencji i predyspozycji,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego oraz komputerowego
- zewnętrzne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje/kwalifikacje
- materiały szkoleniowe
- stypendium szkoleniowe i stażowe
- zwrot kosztów dojazdów
- catering podczas szkoleń
Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!
Wartość projektu wynosi 403 416,40 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 339 999,34 zł

Kontakt:
Tel: 577 103 457
E-mail: mazowszezpowerem@vc.edu.pl
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Projekt Mazowsze z POWERem! (176 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill