www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / praca emeryta z grupa umiarkowana (7856 - wyświetleń)
- Autor szczypior Dodany 2007-09-14 13:27
słyszałem ze z dniem 1 stycznia 2008 roku zakłady zatrudniające  emerytów niepełnosprawnych niebeda miały zwrotów z pfronu czy to jest prawda?
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-10-04 11:02
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyniosła szereg zmian, które mogą mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art.26a.1 ww ustawy pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury,o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art.26b ust 1, prowadzonej przez Fundusz. Przepis ten wchodzi w życie od stycznia 2008r.
Nadrzędny - Autor szczypior Dodany 2007-10-05 18:40
czyli emeryt z grupa może być zatrudniony na umowę zlecenie i zakład wtedy będzie miał zwrot z PFRON czy dobrze rozumuje?
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-10-07 20:34
Nie. Warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników jest zatrudnienie na umowę o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.
Nadrzędny - Autor robertus Dodany 2007-10-17 20:04
Jestem zatrudniony w zakładzie pracy chronionej na umowę na czas określony. Mam emeryturę wojskową, II grupę inwalidzką , umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wiek 45 lat czyli nie mam pełnego wieku emerytalnego (65 lat). Czy również pracodawca traci prawo do dofinansowania do wynagrodzeń zgodnie z nową ustawą od dnia 1.01.2008r.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-10-19 12:19
Z dniem 1 stycznia 2008r. na podstawie art. 26a Ustawy z dn. 27.08.1997 (Dz.U. z 2007r. Nr 115, poz. 791) pracodawca nie będzie już na Pana otrzymywał dofinansowania do wynagrodzenia. Wynika to z Art. 26a. 1. brzmi: Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Fundusz. "
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / praca emeryta z grupa umiarkowana (7856 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill