www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / renta na wadę wzroku (5448 - wyświetleń)
- Autor Joanna t Dodany 2006-07-20 12:16
Mam pytanie mam dość dużą wadę wzroku utrudnia mi życie pomimo tego że noszę okulary . Chciałabym dowiedzieć jak duża wada kwalifikuję się do tego abym mogła starać się o rentę . dodaję że jestem krótkowidzem.Joanna z wielkopolski.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-07-20 13:36
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
-jest niezdolny do pracy,
-ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
-niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Zgodnie z przepisami przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają:
stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,
możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Zgodnie z przpepisami nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności.
Informacje znaleźć na stronie:
http://www.zus.pl/swiadcze/emer001.htm
Proponujemy także zapoznanie się z publikacją " Osoby niepełnosprawne- od rehabilitacji do pracy"
http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/14850
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / renta na wadę wzroku (5448 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill