www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / urlop dodatkowy (5211 - wyświetleń)
- Autor mineralny Dodany 2006-07-20 16:10
Chciałbym prosić Państwa o poradę dotyczącą urlopu dodatkowego. Od kilku lat mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. W czerwcu 2006 r. zostałem przyjęty na okres 3 miesięcy do pracy , po tym czasie dostałem umowę o pracę na czas określony do końca 2006 r.

"Jak wynika z przepisów art. 19 przytoczonej na wstępie ustawy osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności."

Moje pytanie brzmi:
Czy urlop dodatkowy przysługuje mnie  już w roku kalendarzowym 2005?
Jeśli tak to czy w ilości 10 dni czy odpowiednio mniej zgodnie z ilością miesięcy przepracowanych w ciągu roku?
Jak należy rozumieć wyrażenie "...po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności." Czy jest to dzień w którym  komisja lekarska zaliczyła mnie do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wydała orzeczenie?
Czy od chwili okazania orzeczenia pracodawcy?

Bardzo proszę o odpowiedz.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-07-24 14:34 Zmieniony 2006-07-24 15:53
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności, a w praktyce oznacza to, że prawo do urlopu dodatkowego uzyskuje po roku od okazania orzeczenia pracodawcy. Urlop, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
Informacje o uprawnieniach pracowniczych osób niepełnosprawnych znajdzie Pan w publikacji "ABC dla niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy"
http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/5418
Istotne jest czy po ustaleniu niepełnosprawności / data wydania orzeczenia/osoba niepełnosprawna pracowała i nabył prawa do urlopu dodatkowego/ przepracowała rok od okazania pracodawcy orzeczenia/ . Poza tym należy pamiętać, że urlop dodatkowy podlega tym samy zasadom, co urlop wypoczynkowy. Zatem w opisanej sytuacji przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do czasu zatrudnienia.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / urlop dodatkowy (5211 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill