www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / stopien niepelnosprawnosci lekki-legitymacja (3748 - wyświetleń)
- Autor BOZENA112 Dodany 2008-06-07 18:43 IP XXX
Witam wszystkich.Mam pytanie ,moj syn 18 lat ma wezwanie do Wojewodzkiego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci(gdzie sie odwolywalam).Ma legitymacje osoby niepeln.lekki,czy ja jako opiekun moge skorzystac tez z ulgi na przejazd?
I moje drugie pytanie(syn ma padaczke,alergie i astme) jak jest na tej komisji Wojewodzkiej,ilu lekarzy?,czy badaja?czy tylko ogladaja dostarczona dokumentacje medyczna,czy moj syn ma szanse uzyskac stopien niepelnosprawnosci umiarkowany.Z gory dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2008-06-08 06:12 IP XXX
Skoro Twój syn ma orzeczony  stopień lekki  . To oznacza że nie wymaga opieki i ulga na takowy przejazd nie przysługuje..
Hm co do pytań o komisję
To wszystko zależy jacy ludzie lekarze  czy tak zwani weterynarze w niej zasiądą .. 
Niestety z mojej praktyki z komisjami  lekarzami orzecznikami to tak wygląda..
Nadrzędny - Autor BOZENA112 Dodany 2008-06-08 17:02 IP XXX
MAM jeszcze jedno pytanie czy na padaczke nie nalezy sie stopien umiarkowany.Pozdrawiam
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2008-06-10 13:47 IP XXX
Ulgi w komunikacji miejskiej przysługujące osobom niepełnosprawnym, ustalane są odrębnymi uchwałami rady miasta lub gminy.
Natomiast dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (chodzi o jedno z rodziców oraz o jednego opiekuna) mają prawo do:
- 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).

Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność:
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub innej placówki o charakterze oświatowym jest to:
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej –
w punkcie 2.
2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły (innych placówek z punktu 1):
- orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.

Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające:
- miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.

3) rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych. Podróżując bez dziecka (po dziecko, po odwiezieniu dziecka) należy mieć zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki, a w sytuacjach opisanych w ramce – również podane tam zaświadczenia/ zawiadomienia.

W innych relacjach niż określone powyżej dzieci i młodzież niepełnosprawna mają odpowiednio prawo do następujących ulg:
do 49% ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, mają prawo:
- dzieci w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
- dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
- studenci do ukończenia 26 lat,
na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Polecam także zapoznanie się z informacjami dostępnych pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.pl/labeo/app/cms/x/3916

Jeżeli chodzi o drugie pytanie. Członkami wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, są:
1)  przewodniczący
2)  sekretarz
3)  lekarz
4)  psycholog
5)  pedagog
6)  doradca zawodowy
7)  pracownik socjalny.
Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej osoby zainteresowanej, która złożyła wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez przewodniczącego składu orzekającego jest podstawą do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego – uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.
W postępowaniu odwoławczym przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania, w sprawie o ustalenie stopnia niepełnosprawności, stosuje się takie same zasady postępowania, jak w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W sprawie trzeciego pytania, sprawa wygląda następująco. Nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności, więc nie można założyć jakie orzeczenie uzyska Pani syn. O tym jaki stopień niepełnosprawności zostanie przyznany decyduje nie tyle sam fakt istnienia schorzeń, co zakres i stopień naruszenia organizmu jaki te schorzenia powodują, który z kolei ma wpływ na codzienne funkcjonowanie.
Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę:
  1)   zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
  2)   ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;
  3)   wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
  4)   możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
  5)   ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
  6)   możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.
Nadrzędny Autor BOZENA112 Dodany 2008-06-11 20:30 IP XXX
10.06.08 MIALAM KOMISJE W WOJEWODZKIM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOSCI BYL JEDEN LEKARZ I W DRUGIM POKOJU PRACOWNIK SOCJALNY.bARDZO DZIEKUJE ZA OBSZERNA ODPOWIEDZ.POZDRAWIAM
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / stopien niepelnosprawnosci lekki-legitymacja (3748 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill