www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / renta a zajęcie komornicze (12584 - wyświetleń)
- Autor smutasek1977 Dodany 2006-08-23 18:00
Witam! Mam duży problem i dlatego pytam.Otóż pobieram rentę rodzinną a konkretnie(jet to zbieg dwóch świadczeń renty socjalnej i renty rodzinnej) Chciałbym się dowiedzieć ile może zająć mi komornik (chce nadmienić iż jest to zadłużenie wobec banku) i czy do kwoty zajęcia bierze sie pod uwagę dodatek dla sieroty zupełnej oraz dodatek pielęgnacyjny
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-09-04 09:50 Zmieniony 2006-09-04 10:09
Zasady dotyczące potrąceń dokonywanych w drodze egzekucji komorniczej ze świadczeń, o których Pan pisze, są następujące :
  Co do renty rodzinnej - na podstawie artr.139 ust.1 pkt  5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 ze zm.) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - tak jak z niespłaconego kredytu - podlegają potrąceniu po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W myśl art. 141 ust.1 pkt 1 litera c oraz ust.3 wskazanej ustawy emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń z tego tytułu w części odpowiadającej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia. W wypadku pobierania renty kwota odpowiadająca takim 50 % wynosi aktualnie 298,73 zł.
  Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.
   W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.
         Wszystkie podane zasady mają w pełni zastosowanie do renty socjalnej, bowiem ustawa z dnia 27 czerwca 2003. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz.1268 ze zm.) nie reguluje bezpośrednio zasad potrąceń z renty socjalnej, zaś w przepisie art.15 pkt 2 nakazuje stosować odpowiednio m.in. art.137-144 wskazanej wcześniej ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ostatnia część przepisu nie ma znaczenia o tyle, że w aktualnym stanie prawnym kwoty najniższej emerytury i najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy są takie same.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / renta a zajęcie komornicze (12584 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill