www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Orzeczenie o niepełnosprawności (3274 - wyświetleń)
- Autor Maria Dodany 2006-09-19 15:21
Witam

Dziecko, które ukończyło 16 lat ma od urodzenia wadę wzroku. Mimo kilkuletniej rehabilitacji nie uzyskano poprawy. Według diagnozy lekarza okulisty dziecko jest jednookie, posiada nadwzroczność obuoczną oraz zez zbieżny, który nasila się przy długim czytaniu i nauce powodując zaburzenie widzenia w oku lepszym. Dziecko nosi okulary korekcyjne.
Posiadanie jednego oka hamuje dziecku dostęp do wiedzy i ogranicza jego możliwości rozwojowe.
Czy wyżej wymienione schorzenie wzroku tj. jednooczność, zez zbieżny, nadwzroczność obuoczna oraz zaburzenia oka lepszego w świetle obowiązujących przepisów kwalifikują się do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-09-20 12:38
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, zwanej dalej "osobą zainteresowaną", bierze się pod uwagę:
  1)  zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
  2)  ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;
  3)  wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
  4)  możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
  5)  ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
  6)  możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.
Każdorazowo  oceniany jest zgodnie z w/w przesłankami stan pacjenta nie istnieje natomiast katalog chorób, dysfunkcji itp. i przypisanych im stopni niepełnosprawności.
Zawsze, zgodnie z informacjami  i trybem ,zawartymi w wydanym orzeczeniu istnieje mozliwości odwołania się od orzeczenia.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Orzeczenie o niepełnosprawności (3274 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill