www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Komentarze do artykułów / art. Leczenie uzdrowiskowe (11769 - wyświetleń)
- Autor lamer Dodany 2011-11-28 12:38
I znów brak pełnej informacji! I niepełnosprawni myślą, ze do sanatorium można wyjechać tylko z NFOZ! Wstydź się autorko tego artykułu! Otóż mogłabyś nawet z internetu dowiedzieć się, że można za darmo jechać z ZUSu na 24 dniowe sanatoryjne pobyty( nie są to 2tyg.turnusy rehabilitacyjne!) i w ramach zwolnienia lekarskiego, ze zwrotem kosztów podróży, bez opłat mieszkaniowych i czeka się dużo krócej! Wystarczy tylko, żeby lekarz osoby niepełnosprawnej wydał wniosek i złożyć go do ZUS!
Nadrzędny Autor bober Dodany 2011-11-28 18:09
Nie wiem do kogo piszesz, ale to jest właśnie turnus rehabilitacyjny. Można jechać i w ramach urlopu.
Nadrzędny - Autor Ella. Dodany 2011-11-28 20:26
Nie wiem do kogo pisze ale z ZUS chyba nie każdy z nas może wyjechać? A może przepisy sie zmieniły i ci co nie mają pracy też moga jeździć z ZUS? Ja tu czegoś nie rozumiem :-(
Nadrzędny Autor eligiusz Dodany 2011-11-29 09:56
Ja rozmawiałem na ten temat z NFZ.Problem wygląda następująco.Lekarz pisze zgłoszenie na "sanatorium"     ZUS przyznaje  ale tylko zabiegi.......Pacjent opłaca we własnym zakresie pobyt /spanie i jedzenie/ Pacjent wybiera w/g własnego uznania. Zus zalicza na konto cały pobyt w sanatorium tak jakby to wszystko było realizowane i ich puli.O następny przydział można się starać po upływie 1,5 roku.Opłaty za przejazd wg.przepisów. Czyli można jechać, ale drożej to wszystko kosztuje.
Nadrzędny Autor bober Dodany 2011-11-29 18:44
Ela, z ZUS masz za darmo tzw. turnusy rehabilitacyjne i po szpitalu, odpowiednio 24 i 28 dni.
Dokładnie kto może jechać jest na str. ZUS. Z mojej wiedzy praktycznej na taki turnus może jechać każdy chory - zwłaszcza przewlekle. Może jechać osoba np. po operacji, która
"jak by chciała może wystąpić o rentę". Nazywa to się "prewencja rentowa". Koleżanka od kilku lat w ramach urlopu jeździ - jest po operacji kręgosłupa i o rentę się nigdy nie starała.
Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku i (chyba) 6 miesięcy po, może też tak jak i może wystąpić o rentę-  - tak jak pracujący. Niektóre osoby na rencie też są wysyłane na takie darmowe turnusy. W ich przypadku to jednak wiąże się z tym, że ZUS ma ich "na celowniku". Nie mogą - renciści i emeryci. Zrozumieć ZUS to sztuka.
:-)
Nadrzędny - Autor aga23.23 Dodany 2011-12-01 11:21
Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
Podstawa prawna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:

art. 54, 55, 57 i 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)
Ustawa z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457).
Rozporządzenie RM z 12.10.2001 w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.

Główne założenia programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

Rehabilitacja prowadzona w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno- leczniczo - rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Celem w/w programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpocznie się rehabilitację, tym lepsze efekty można uzyskać.
Do kogo skierowana jest ta forma rehabilitacji

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:

zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej-przykład
podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego
podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.
Formy i profile rehabilitacji

Zakład aktualnie kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:

w systemie stacjonarnym
narząd ruchu, w tym w ramach programu pilotażowego we wczesnych stanach pourazowych
układ krążenia
układ oddechowy
schorzenia psychosomatyczne
schorzenia onkologiczne po operacjach gruczołu piersiowego
w systemie ambulatoryjnym
narząd ruchu
układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:

różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego
rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne
edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie:
nauki zasad prawidłowego żywienia
znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych
podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia
znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy
podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika
udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego

Czas trwania rehabilitacji leczniczej

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku:

pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji
wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy
zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów cywilno - prawnych zawieranych z krajowymi placówkami medycznymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne.

Oprócz tego sa wyjazdy z NFZ do sanatorium na leczenie uzdrowiskowe ( częsciowo płatne) bąż do szpitala uzdrowiskowego ( skierowanie po szpitalne, bezpłatne)
i turnusy rehabilitacyjne.
Nadrzędny - Autor bober Dodany 2011-12-01 19:07
Świadczenie rehabilitacyjne dotyczy także osób zatrudnionych - obecnie nie ma renty chorobowej.
Rehabilitacja jest taka jak i sanatorium tyle, że więcej zabiegów, więcej dni, lepsze warunki zakwaterowania no i za darmo. Zwracają nawet za przejazd 100%.
:-)
Nadrzędny - Autor klarysa Dodany 2011-12-13 21:53
A może ktoś mi powie, jakie  możliwości mają  emeryci na leczenie uzdrowiskowe? Z racji wypadku w pracy mam również orzeczoną rentę wypadkową.   Nigdzie nie doczytałam się,  z jakiego  tytułu mogę pojechać  do sanatorium. Gdy pracowałam, to było jasne. Dziś  niestety nie wiem. ZuS czy NFZ?
Nadrzędny - Autor barbara33 Dodany 2011-12-13 22:15
nfz
Nadrzędny - Autor klarysa Dodany 2011-12-13 22:36
aha. dzięki Basiu :-)
Nadrzędny Autor barbara33 Dodany 2011-12-13 22:39
NIE MA ZA CO IDZ DO LEKARZA I POPROŚ O SANATORIUM WNIOSKI POWINIEN POSIADAĆ
Nadrzędny - Autor REA Dodany 2011-12-16 17:19
Darmowa rehabilitacja Ci się nie należy (niestety). :-)
Natomiast Prezes ZUS odebrał nagrodę!!!
Nadrzędny Autor REA Dodany 2011-12-16 17:20
To w/w było do Klarysy.:-)
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Komentarze do artykułów / art. Leczenie uzdrowiskowe (11769 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill