www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Pefron zniesienie barier architektonicznych. (9080 - wyświetleń)
- Autor Thule Dodany 2007-03-01 10:08
Proszę o udzielenie informacji, czy dofinansowanie (zniesienie barier architektonicznych) przysługuje raz w życiu czy raz na 3 lata?
Czy jeśli raz dostosuje sobie mieszkanie muszę tam mieszkać dożywotnio? Nie stać mnie na dostosowanie mieszkania samodzielnie.
Dziękuje za odpowiedz.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-03-02 12:01
O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych nie przysługuje, jeżeli:
- ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej     
  z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku osoba ubiegająca się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu;
- koszty realizacji przedsięwzięcia związanego z likwidacją barier architektonicznych zostały poniesione przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.   
W związku z powyższym po upływie trzech lat można ponownie ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w celu likwidacji barier architektonicznych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
    Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861, z późn. zm.).
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Pefron zniesienie barier architektonicznych. (9080 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill