www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / urlop rehabilitacyjny (1613 - wyświetleń)
- Autor galkaj Dodany 2016-02-03 12:55
Proszę o pomoc, o dokładną wykładnię urlopu rehabilitacyjnego opartą w prawie. Jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem. Niepełnosprawnośc datowana jest od 1977r. ale orzeczenie posiadam od 2004r. wydawane przez komisję na 2 lub 3 lata, ostatnie orzeczenie komisji jest z września 2015r. wydane na 5 lat do 2020r. Joko osoba niepełnosprawna pracowałem 3,5 roku  w latach 2005-2008w zakładzie gdzie korzysałem z urlopu rechabilitacyjnego. W latach 2012.09.01 do 2014.03.31 będąc na rencie pracowałem w zakładzie pracy chronioneji korzystałem w/w urlopu, od 01.04.2014r do31.12.2015 pracowałem na umowę zlecenie nie mając żadnych ulg z tytułu niepełnosprawności.   Wtej chwili chwili od 01.01.2016 jestem zatrudniony na umowę o pracę ale pracodawca odmawia mi urlopu rechabilitacyjnego, według niego będzie mi on przysługiwał po roku pracy, czy ma rację proszę o pomoc opartą na argumentach prawnych 
Nadrzędny - Autor Jolanta25 Dodany 2016-02-05 16:17
Dodatkowy urlop

Pracownik, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Zatem wymiar urlopu przysługującego osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ostatecznie wynosi:

30 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
36 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Należy pamiętać, że prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie nabywa się z dniem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tylko dopiero po przepracowaniu 1 roku od dnia uzyskania wspomnianego orzeczenia (daty wydania orzeczenia).

Jeżeli osoba niepełnosprawna pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy to ilość przysługujących jej dni urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika zgodnie z zasadami Kodeksu pracy.

Warto wiedzieć, że:

urlop dodatkowy nie przysługuje pracownikom niepełnosprawnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów korzystają z urlopu dodatkowego lub urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczyciele czy sędziowie).
w przypadku utraty statusu osoby niepełnosprawnej lub zmiany stopnia niepełnosprawności na lekki pracownik nie traci przysługującego mu dodatkowego urlopu w danym roku kalendarzowym, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana statusu pracownika powoduję utratę prawa do kolejnego dodatkowego urlopu (w następnym roku kalendarzowym). Przykład: Jeśli Pan Jan Nowak utracił status osoby niepełnosprawnej 30 czerwca 2011 r. to ma prawo do pełnego wykorzystania urlopu dodatkowego za ten rok kalendarzowy. Dopiero od 2012 r. utraci prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy i będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w Kodeksie pracy dla osób pełnosprawnych.

Podstawa prawna:
- art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Nadrzędny - Autor Jolanta25 Dodany 2016-02-05 16:20
Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy jest obliczany jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Podstawą do jego wypłaty jest dokument potwierdzający pobyt pracownika na turnusie wystawiany przez organizatora turnusu, który należy przedstawić pracodawcy.

By skorzystać ze zwolnienia celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy przedstawić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wydawane na wniosek lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną). Pracownik powinien dopełnić tego obowiązku w terminie umożliwiającym zachowanie normalnego toku pracy w miejscu pracy.

Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi maksymalnie 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna musi się zatem liczyć z tym, że jeśli w danym roku kalendarzowym wykorzysta 10 dni urlopu dodatkowego, to na udział w turnusie rehabilitacyjnym pozostaje jej tylko 11 dni. I odwrotnie – jeśli pracownik najpierw skorzysta z turnusu rehabilitacyjnego w wymiarze np. 16 dni, wówczas pozostaje mu tylko 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Warto wiedzieć, że:

urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy wypoczynkowy i zwolnienie od pracy to odrębne i niezależne od siebie uprawnienia, dlatego pracodawca nie może wymagać, by osoba niepełnosprawna wyjeżdżała na turnus np. w okresie urlopu wypoczynkowego.
zwolnienie od pracy o którym mowa nie dotyczy osób skierowanych do sanatorium przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Nadrzędny Autor Jolanta25 Dodany 2016-02-05 16:22
Domyślam się, że pracodawca błędnie interpretuje przepis i uważa, że dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje po roku przepracowanym w JEGO firmie.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / urlop rehabilitacyjny (1613 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill