www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Niepełnosprawni dorośli (6634 - wyświetleń)
- Autor murzas Dodany 2006-05-28 13:51
Jaka instytucja - ZUS, PCPR, Wydz. Św. Rodz. UM itp. lub organizacja - stowarzyszenie, fundacja itp. i w oparciu o jakie przepisy, może przyznać lub udzielić stałego wsparcia finansowego - analogosznego do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego z Ośr. Pom. Rodz. - osobie dorosłej, nie pracującej z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, pełnoletnią. W tym przypadku chodzi o rodzeństwo. Pełnoletnia siostra A opiekuje się niepełnosprawną, pełnoletnią siostrą B. Siostry A nie obejmuje świadczenie pielęgnacyjne, bo ustawa o św. rodz.(Dz.U. z 2003 r.Nr 228, poz.2255) w tym względzie ma istotne braki dotyczące właśnie takiego przypadku lub w swej istocie nie dotyczy tego problemu. Jak zatem może materialnie utrzymać się taki "zespół osób"? Osoba A nie może podjąć pracy z powodu opieki nad osobą B. Osoba B jest niepełnosprawna od urodzenia, ma wszelkie dokumenty stwierdzjące jej znaczną niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy wymagane obecnymi przepisami. Mieszka u nie pracującej, opiekującej się nią siostry A. Stanowią wspólne gospodarstwo domowe. Jedynymi dochodami w tym przypadku jest renta rodzinna osoby niepełnosprawnej B i obecnie przyznana renta socjalna dla osoby B w wysokości uzupełniającej maksymalną kwotę, jaką może w tych warunkach otrzymywać niepełnosprawna B. Srodki finansowe, którymi dysponują to kwota nie przekraczająca 1000-1100 zł. Przy stanie zdrowia sioastry B wymagającego dużych nakładów na leki kwota ta jest absolutnie nie wystarczająca.
Zatem gdzie należy zwrócić się o pomoc prawną, rzeczową i finansową i z jakimi dokumentami.
Innym skutkiem opisanej sytuacji jest i to, że siostra A z powodu nie podejmowania pracy nie jest objęta żadnymi świadczeniami zdrowotno-emerytalnymi!
Cała sytuacja prawna wydaje się wysoce nieetyczna na poziomie prawa i nie przystaje do Konstytucji RP i do morale społecznego.
Zasadnym więc staje sie postawienie problemu nowelizacji przepisów na poziomie ustawy lub spowodowamie wydania odpowiedniego rozporządzenia interpretującego taki stan rzeczy.
Proszę o pdanie podpowiedzi gdzie należy sie zwrócić w tej sprawie i skąd uzyskać pomoc i to taką aby siostra A była również objęta świadczeniami zdrowotnymi.
ŁP
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-05-29 13:32
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
  1)  ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
  2)  posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia,  okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Zatem powinna Pani zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nadrzędny Autor rozan Dodany 2019-11-05 09:50
Popytaj .
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Niepełnosprawni dorośli (6634 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill