www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Płatny staż dla niepełnosprawnych bez pracy woj" Śląskie (1379 - wyświetleń)
Autor re12nia Dodany 2017-01-16 18:43
Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
· Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
· Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
· Nie szkolą się.
· Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (zdolne do podjęcia pracy)
UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:
1. Poradnictwa zawodowego,
2. Szkoleń zawodowych, takich jak:
· ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne) - 80 h
· ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi) – 20h
· Efektywne kierowanie zespołem 15h
3. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Pośrednictwa pracy
Gwarantujemy:
· jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł netto
· stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł netto za każdy miesiąc stażu.
· materiały szkoleniowe
Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz os. ze stopniem niepełnosprawności.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
kontakt: 728 450 317
e-mail: kompetencjecyfrowe@euro-konsult.pl
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Płatny staż dla niepełnosprawnych bez pracy woj" Śląskie (1379 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill