www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / CZY, JAK I KIEDY MOŻNA POMÓC OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB (2234 - wyświetleń)
- Autor ryszard1316 Dodany 2007-08-19 09:52 IP XXX
CZY, JAK I KIEDY MOŻNA POMÓC OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OPIEKUNOWI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Najważniejszą i najcenniejszą pomocą jest INFORMACJA, to ona decyduje o szybkości działania, zyskania na czasie, możliwości rozwiązywania problemów, możliwości zapobiegania, ponoszenia jak najmniejszych kosztów, unikania wyważania^wyważonych już drzwi^ w temacie, co oznacza że są już informacje na dany tematy a jedyną potrzebą jest wskazanie miejsca zawierającego informację.
Wyraz pomoc; zawiera bardzo szeroki jej zakres stosowania, jaka może pomoc?
I.  INFORMACYJNA:
A.  Informacyjna specjalistyczna; wskazanie źródeł i podstaw prawnych do ubiegania się o pomoc właściwą dla danej osoby, z odprowadzeniem do źródła informacji.
B.  Informacyjna ogólna o wszystkim, czyli kto, gdzie i co można uzyskać, zasady ogólne,
C.  Informacyjna prawna; jak stanowią przepisy prawa, interpretacje przepisów prawa,
D.  Informacyjna medyczna o klinikach, sanatoria, specjaliści, leki, itp.,
E.  Informacyjna z autopsji; tylko z bezpośrednich doświadczeń, nie mylić, że jedna Pani powiedziała drugiej Pani,
II.  MATERIALNA:
A.  rzeczowa,
B.  finansowa,
1.  dotacji,
2.  dofinansowań,
3.  darowizn,
4.  zbiórek pieniężnych
III.  DORADCZA przez:
A.  Specjalistów,
B.  Znawców,
C.  Z badań naukowych,
D.  Z tytułu wykonywanej pracy,
E.  Z literatury fachowej,
F.  Z dokumentacji,
IV.  Z AUTOPSJI:
A.  Z własnych przeżyć i doświadczeń,
V.  KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE:
A.  Towarzyskie,
B.  Zawodowe,
C.  Organizacji pozarządowych,
D.  Internet,
E.  Wymiana doświadczeń.

Jednakże zaznaczam nie jest łatwo pomagać innym, aby pomóc trzeba poznać w miarę dokładnie obszar, którego ma dotyczyć pomoc.
Podaję przykład z zakresu udzielenia pomocy doradczej!
Kilka dni temu dzwoni do mnie Pan: ^proszę Pana co Pan sądzi o wózku ^X^, który powinienem kupić ^Y^ czy ^Z^ ?
Odpowiadam, że nie wiem. I jest to właściwa odpowiedź na tak zadane pytanie.
Gdyby ta Pan oczywiście anonimowo podał tego typu informację jak:
1.  swoje dysfunkcje, sprawności i niepełnosprawności
2.  warunki w jakich chce używać wózka; dom, mieszkanie, piętro, winda, szerokość futryn, posiadane urządzenia wspomagające, możliwość pomocy osoby trzeciej, możliwości przechowywania sprzętu na poziomie ^0^, teren w którym ma być użytkowany czyli nawierzchnie, asfalt, droga polna, trawa, itp.,
3.  dostępne środki finansowe na zakup wózka.

Wówczas mogę podjąć się doradztwa, czy braku takich informacji, porada jest niemożliwa, bo albo wszystkie wózki nadają się do użytkowania albo żaden.

Dlatego należy pamiętać, aby uzyskać informację, poradę należy w miarę jak najdokładniej określić swoją potrzebę, w przeciwnym wypadku albo taka prośba zostanie zignorowana, albo napłynie tyle różnych informacji, że powstanie galimatias, dalej nie będziesz wiedział co należy zrobić.

MASZ PROBLEM, POTRZEBUJESZ POMOCY, to po pierwsze i najważniejsze sam musisz wiedzieć czego chcesz, a następnie tak dokładnie zadaj pytanie, aby dla odpowiadającego było oczywiste o co Ci chodzi.

Opracował: Ryszard Juszczak
                                                                                                                               12 sierpnia 2007
Nadrzędny Autor Zygmunt Dodany 2007-08-26 15:38 IP XXX
Witam
Ja poruszę całą SWERE PSYCHICZNĄ I EMOCJONALNĄ.
Aby ZAPYTAĆ trzeba odpowiednio PODEJŚĆ DO SIEBIE, a jesli podejść do siebie trzeba ZROZUMIEĆ CO SIĘ Z NAMI DZIEJE? To bardzo ważne. Każdy z ON jest w jakiś sposób OBCIĄŻONY ładynkiem:
1/ psychicznym,
2/ emocjonalnym,
3/ środowiskowym,
4/ rodzinnym,
5/ kulturowym.
NIE MOŻNA do niepełnosprawności podchodzić jak do JEDNEJ GRUPY osób jakimi są niepełnosprawni. To błąd.Niepełnosprawność ma tyle twarzy ile jest indywidualnych przypadków i tak należy ten problem traktować.
Każdy człowiek to istota żyjąca i myślęca. Ale ISTOTA A NIE WZÓR GRUPOWY pod który ustala się normy, zasady, prawa, oceny. To błąd.
1/ ŁADUNEK PSYCHICZNY
Wiadomo i udowodniono już wiele lat temu, że cierpienie ludzkie w jakim kolwiek stopniu niesie za sobą ładunek cierpienia psychicznego. Sposób w jaki człowiek odbiera negatywne położenie zdrowotne jest różne w zależności od tego, czy cierpienie zdrowotne tyczy się obcego człowieka, inne gdy tyczy się krewnego, a jeszcze inny gdy tyczy się siebie samego. każdy człowiek wkłada warunkowo lub bezwarunkowo własny wkład w bagaż który nie jako się nakłada na cierpienie fizyczne.
Wiele razy obserwowałem chwile u cierpiących osób, które zawierały się w cząstkach między jednym wydarzeniem a drugim. Między jednym tematem dyskusji a drugim. Tak zwana bezwiedna chwila, która nie żadko odkrywa rombek oblicza cierpienia. Można się mniej lub bardziej maskować będąc w towarzystwie, lecz takie momenty istnieją i tylko wprawne oko dostrzeże zmianę w zachowaniu, wyrazie twarzy, spojrzenia, mimice.
2/ ŁADUNEK EMOCJONALNY
Ta swera zależy do wielu czynników, między innymi od uwarunkowań pokoleń rodziny, środowiska, przekazywanych cech czy to genetycznych czy to wpajanych lub nasladowanych w dzieciństwie poprzez obserwatorstwo i wzorzec w najbliższym otoczeniu. Ładunek emocjonalny jest bardzo różny. bardzo indywidualny. Jego zakres uwarunkowany jest predyspozycjami psychicznymi, sposobem przekazu informacji, umiejętnością przystosowania się, stopniem adaptacji odbieranych czynników.
reakcje są wielorakie. Od zamyslenia, zadumę, przelotne zapatrzenia, poprzez płacz, szloch, strany depresyjne, czasami chisteryczny śmiech lub bóle urojone, strach, przerażenie, odretwienie i wiele jeszcze innych odniesień. kazdy wkład i natężenie emocjonalne cierpiącego człowieka niesie mnustwo informacji złożonych. Więc tak łatwo mylnie ocenić niepełnosprawność jako cierpienie lub cierpienie jako niepełnosprawność.
3/ ŁADUNEK ŚRODOWISKOWY
Bardzo często mówi się o  zależnościach regionalnych, kulturowych i bliżej środowiskowych. Fak występowania pewnych zachowań w niepełnosprawności jest bardzo typowy. Przynależności do środowisk i skupisk ludzkich warunkuje bardzo często zachowania osób niepełnospreawnych. Zależności dają przeróżny skutek, od krępacji, wstydu, mylnej pseudo lojalności do własnego cierpienia, niedowartościowanie, lub zapatrzenie w siebie? To może być brak świadomości co jest pomocą co poświęceniem? O co można prosić a o co trzeba prosić? A z czego korzystać? Często charakter środowisk upośledza właściwe myślenie i ocenę własnej osoby i własnego położenia. Często nawet jest tak że osoby z niektórych środowisk nie potrafią określić siebie jako ON.
4/ ŁADUNEK RODZINNY
Rodzina jest najmniejszym ugrupowaniem w społeczności a najwiękrzym czynnikiem w krztałtowaniu osobowości jak i odporności i samo postrzegania. To w rodzinie otzrymuje się proste pierwsze nauki, sposoby zachowań, zakres psychicznej odporności, samozachowania, zakres radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zakres postrzegania wielu aspektów i wyciągania wniosków. Rodzina to również mozliwość oczekiwania pomocy, zakres tej pomocy, wsparcie. To nadmiar opiekuńczości lub nie domiar. każde z tych przypadków niesie za sobą czynniki dalszych późniejszych zachowań.
5/ ŁADUNEK KULTUROWY
Każdy kraj niesie za sobą kwestie kulturowe. Pojęcie niepełnosprawności jest uzależnione od nauki wielu pokoleń i przekazów. Kwestia zachowań to kwestia zależności społecznych danego kraju. Rządy i polityka danego kraju również krztałtują świadomość w temacie niepełnosprawności. To co się mówi o ON i niepełnosprawności wogóle, jak i to jak się traktuje ON i ich problemy zależne jest i ma oddźwięk w pojmowaniu ON i ich problemów. Zwykła się mówić" co kraj to obyczaj" tak i wtym temacie, temacie niepełnosprawności każdego rodzaju, społeczeństwo krztałtuje to pojęcie.

Także niepełnosprawni to nie jest temat prosty który da się okiełznać jednym słowem.
Pozdrawiam Zygmunt
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / CZY, JAK I KIEDY MOŻNA POMÓC OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB (2234 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill