www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Kierunek - AKTYWNOŚĆ! woj. łódzkie (820 - wyświetleń)
Autor kierunekaktywnosc Dodany 2017-06-27 06:44
Zapraszam do udziału w projekcie pn. "Kierunek - AKTYWNOŚĆ!" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze dokumentacją można zapoznać się na stronie projektu: http://vision-consulting.pl/kierunek-aktywnosc/

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie WŁ

Wsparcie kierujemy w szczególności do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
• osoby korzystających z PO PŻ
• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
• osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Kierunek - AKTYWNOŚĆ! woj. łódzkie (820 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill