www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Szansa na lepsze jutro – projekt dla osób głuchych i słabosł (787 - wyświetleń)
Autor RES-GEST Dodany 2017-07-12 07:37 Zmieniony 2017-07-12 07:42
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST realizuje projekt pt: „Szansa na lepsze jutro”, który skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych z wadą słuchu z województwa małopolskiego.
Projekt realizowany jest w terminie 01.03.2017 do 31.03.2019.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych bezrobotnych i biernych zawodowo z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy, słabosłyszące oraz osoby głuche dla których przewidzieliśmy wsparcie tłumacza języka migowego.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

Uruchomienie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo zawodowe
Kurs florystyczny, Kurs „Pracownik prac remontowo – wykończeniowych i budowlanych”, Kursy komputerowe
Pośrednictwo pracy
Staże zawodowe dla aktywnych uczestników projektu
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)
osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)
osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)
lub bierna zawodowo (oświadczenie)

stan zdrowia – brak przeciwskazań do wykonywania lekkiej pracy fizycznej (badania lekarskie)
Kryteria dodatkowe (premiujące):
wiek powyżej 50+
wykształcenie poniżej średniego (oświadczenie)
niepełnosprawność sprzężona, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi (kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
Zgłoszenia przyjmujemy rekrutacja trwa nadal!

W celu zgłoszenia należy wypełnić Deklaracje uczestnictwa wraz z załącznikami, którą należy przesłać do nas pocztą / skanem na adres e-mailowy: resgest.malopolska[at]gmail.com lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. Kapitulna 12 w Tarnowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://resgest.pl/lepszejutro

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 17 85292333 lub 733 766 795 oraz za pośrednictwem e-mail: res-gest@wp.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Szansa na lepsze jutro – projekt dla osób głuchych i słabosł (787 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill