www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Student, absolwent, specjalista - zintegrowany program wspar (556 - wyświetleń)
Autor Fundacja Sustinae Dodany 2017-12-21 09:20
Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin
 Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
 Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji doradcy zawodowego;
 Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
 Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;
W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:
 udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 120 godzin;
 odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim)
 dodatku motywacyjnego;
Termin realizacji projektu:
01.09.2017 – 30.10.2020 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
 posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub status absolwenta uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
 są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę
 są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.

- województwo małopolskie, m.st. Kraków:
Aneta Duch
tel. +48 883 340 209
absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

- województwo mazowieckie, m.st. Warszawa:
Dagmara Bełczowska
tel. +48 883 340 212  absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Student, absolwent, specjalista - zintegrowany program wspar (556 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill