www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Forum rodziców / Bezpłatna terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty (477 - wyświetleń)
Autor Fundacja KROK PO KROKU Dodany 2019-02-16 01:04
Od lutego 2019 roku rusza rekrutacja do  projektu pn „KROK PO KROKU do rozwoju i niezależności – Intensywne wsparcie dla dzieci z autyzmem”.
Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.).
Projekt polega na objęciu BEZPŁATNĄ terapią dzieci (Beneficjentów Ostatecznych Projektu) ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu woj. mazowieckiego.
O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze spektrum autystycznego (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) oraz rozwój ich umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację w specjalistycznej placówce.
Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, będą bezpłatnie uczestniczyły
w zajęciach indywidualnych (rehabilitacja psychologiczna i logopedyczna) i grupowych (rehabilitacja społeczna) prowadzonych przez specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów). Zajęcia będą miały charakter intensywnej terapii (rehabilitacji) - intensywność oddziaływań będzie wynosiła 20  godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie ośrodka Fundacji, przy ul. Zaściankowej 92 lok. 4, 02-989 Warszawa. Każde dziecko (Beneficjent Ostateczny Projektu) biorące udział w projekcie otrzyma pakiet 283 godzin bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych ze specjalistami.
Zajęcia prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (tj, terapii ABA, zwanej również behawioralną).
W Projekcie weźmie udział 24 dzieci (3 tury zajęć terapeutycznych po 8 dzieci w każdej turze).
Początek intensywnej terapii:
- I Tura: od lutego 2019 roku
- II Tura: od czerwca 2019 roku
- III Tura: od września 2019 roku
Uczestnicy projektu:
Uczestnikami Projektu mogą być dzieci w wieku 2-10 lat z terenu woj. mazowieckiego
ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje, regulamin i formularze zgłoszeniowe są dostępne na www.fundacja.krokpokroku.org
Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: biuro@krokpokroku.org
tel.: 22 885 12 48      
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Forum rodziców / Bezpłatna terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty (477 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill