www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
100.28.227.63
Wyżej Użytkownik
Rejestracja nowego konta
Prosimy podać informacje niezbędne do zarejestrowania nowego konta. Na podany adres email zostanie wysłane tymczasowe hasło. Po otrzymaniu hasła tymczasowego należy przejść na stronę logowania i podać tam nazwę użytkownika oraz hasło tymczasowe. Po zalogowaniu się prosimy wybrać opcję 'Twój profil' i zmienić hasło oraz podać informacje o sobie. Osoby zarejestrowane w forum mogą zalogować się na stronie logowania. Jeśli zapomniałeś hasła, również odwiedź tę stronę.

Zapoznaj się z treścią regulaminu i wypełnij formularz rejestracji poniżej!

REGULAMIN FORUM.NIEPELNOSPRAWNI.PL.

1. Operatorem serwisu forum.niepelnosprawni.pl dalej zwanego Serwisem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 1, zwane dalej Stowarzyszeniem. Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronach Serwisu. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 jest podmiot wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

3. Serwis służy wymianie komentarzy, opinii i informacji na różne tematy, a w szczególności związane z tematyką niepełnosprawności. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4. Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Serwisu.

5. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści:
a) sprzecznych z prawem,
b) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
c) propagujących przemoc,
d) zawierających wulgaryzmy oraz w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego,
e) obrażających jakiekolwiek osoby trzecie,
f) naruszających prawa autorskie,
g) reklamowych i promocyjnych.

6. Serwis jest moderowany - każda nowa wiadomość będzie umieszczona na łamach Serwisu po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do:
a) nieumieszczania na łamach Serwisu, oraz
b) usuwania już umieszczonych na łamach Serwisu, treści, które naruszają zasady niniejszego regulaminu.

7. Użytkownik Serwisu zamieszczając wpis:
a) przyjmuje do wiadomości zasady niniejszego regulaminu,
b) wyraża zgodę na jego publikowanie wpisu również w innych mediach wydawanych przez Stowarzyszenie.

8. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wglądu do nich, ich sprostowania i usunięcia.

9. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn.

Nazwa użytkownika

Adres email (musi być poprawny, inaczej nie otrzymasz hasła)

Adres email (powtórzony)


Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill