www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Projekt Fundacji Ari Ari (709 - wyświetleń)
Autor sebastianm Dodany 2020-07-07 10:17
Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”.
Szczegółowe informacje:
http://www.ariari.org/pl/dzialania-miedzynarodowe/156-wiedza-i-umiejetnosci-dla-aktywnosci-osob-niewidomych-i-slabowidzacych.html
Projekt skierowany jest do osób, które:
 mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 są bierne zawodowo,
 są w wieku 18-65 lat.
W ramach projektu oferujemy:
 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,
 Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 Indywidualne kursy zawodowe ,
 Płatne staże zawodowe,
 Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Dokumenty zgłoszeniowe:
 Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
• Formularz zgłoszeniowy 1,
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,
• Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
• Formularz zgłoszeniowy 1a,
• Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,
• Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje uzyskać można:
W biurze projektu:
Biuro Rachunkowe Liber
Ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz
Godziny otwarcia:
wtorek od 10.00 do 14.00
czwartek od 10.00 do 14.00
Sebastian Mleczek, specjalista ds. rekrutacji i obsługi projektu, numer telefonu: 781881516
Adres e-mail: ariari.kujawskopomorski@gmail.com
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Projekt Fundacji Ari Ari (709 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill