www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Forum rodziców / Bezpłatna terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty (2452 - wyświetleń)
- Autor Fundacja KROK PO KROKU Dodany 2021-06-15 22:30
Trwa  rekrutacja do II i III Tury projektu pn. „Pokonamy bariery KROK PO KROKU – kompleksowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem”. Projekt jest realizowany w terminie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020) zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).
Projekt polega na objęciu bezpłatną terapią dzieci z terenu woj. mazowieckiego (Beneficjentów Ostatecznych Projektu) ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń ze spektrum autyzmu.

O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) oraz rozwój ich umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację w specjalistycznej placówce.
Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, będą bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach indywidualnych (rehabilitacja psychologiczna i logopedyczna) i grupowych (rehabilitacja społeczna) prowadzonych przez specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów). Zajęcia będą miały charakter intensywnej terapii (rehabilitacji) - intensywność oddziaływań będzie wynosiła 20  godzin dydaktycznych tygodniowo dla każdego dziecka przez okres 3,5 miesięcy.. Wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie ośrodka Fundacji, przy ul. Zaściankowej 92 lok. 4, 02-989 Warszawa. Każde dziecko (Beneficjent Ostateczny Projektu) biorące udział w projekcie otrzyma pakiet 283 godzin dydaktycznych bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych ze specjalistami:
- 3 godziny dydaktyczne zajęć indywidualnych w ramach konsultacji wstępnej z psychologiem
- 196 godzin dydaktycznych zajęć indywidualnych rehabilitacji psychologicznej
- 56 godzin dydaktycznych zajęć grupowych rehabilitacji społecznej
- 28 godzin dydaktycznych indywidualnych zajęć rehabilitacji logopedycznej
Zajęcia prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (tj, terapii ABA, zwanej również behawioralną).

W Projekcie weźmie udział 30 dzieci (3 tury zajęć terapeutycznych po 10 dzieci w każdej turze).

Terminarz intensywnych zajęć terapeutycznych projektu:

II Tura: sierpień/listopad 2021 r.
III Tura: grudzień 2021 r./marzec 2022 r.

Uczestnicy projektu:
Uczestnikami Projektu mogą być dzieci z terenu woj. mazowieckiego, w wieku 2-10 lat ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularze zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na www.fundacja.krokpokroku.org
Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: biuro@krokpokroku.org
tel.: 22 885 12 48      
Nadrzędny Autor papaja Dodany 2022-04-14 08:02
Specjalistyczną pomoc dla dzieci z zaburzeniami autyzmu można również uzyskać w placówkach Promitis. Zostawiam wam namiar: https://centrum-terapii.pl/ gdyby ktoś z was był zainteresowany tym tematem.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Forum rodziców / Bezpłatna terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty (2452 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill