www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Przygotowanie stanowska pracy dla osoby z 2 grupą inwalidzką (5718 - wyświetleń)
- Autor Slawekb Dodany 2007-10-31 17:22
Czy mogę liczyc na zwrot kosztów z pefronu za przygotowanie miejsca pracy dla żony
Co należy przedstawic do pefronu ????
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-11-06 11:31
Zatrudniając osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy, można liczyć na zwrot kosztów utworzenia dla niej stanowiska pracy. Skorzystać z tej ulgi mogą także jednostki budżetowe.
To nowa forma wsparcia, z której pracodawca może skorzystać w ramach pomocy de minimis. Warunek: musi utrzymać to stanowisko pracy przez co najmniej trzy lata.
Wnioski należy składać do:
1). PFRON - w przypadku wniosków składanych przez starostę,
2). starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w pozostałych przypadkach.

Koszty poniesione na wyposażenie stanowiska pracy nowo zatrudnionego niepełnosprawnego refunduje starosta, a gdy on sam jest pracodawcą - prezes PFRON. Refundacja nie może być jednak wyższa niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na jedno tworzone stanowisko pracy (w pierwszym kwartale 2007 r. wynosiło ono 2709,14 zł), czyli ok. 40 000 zł.
Jako że refundacja jest pomocą de minimis (rozporządzenie Komisji Europejskiej 1998/2006), jej wielkość zależy od tego, jak wysoką pomoc w jej ramach pracodawca dotychczas otrzymał. Nie może to być więcej niż 200.000 € w ciągu bieżącego roku i dwóch lat poprzednich. Jeśli prowadzi działalność w sektorze transportu, pułap jest o połowę niższy (100.000 €), ale w ramach tworzenia stanowiska nie może kupić samochodów.

Uwaga! Pracodawca nie otrzyma zwrotu kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o refundację.

Zwrot kosztów jednostkom budżetowym nastąpi na rachunek dochodów własnych (określony art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Jednak, aby uzyskać wsparcie, pracodawca musi utworzyć stanowisko pracy z pieniędzy zgromadzonych wcześniej na tym rachunku.

Pracodawca będzie musiał zwrócić otrzymane pieniądze, jeśli będzie zatrudniał pracownika niepełnosprawnego krócej niż 36 miesięcy i nie zatrudni zamiast niego innego niepełnosprawnego zarejestrowanego w PUP w ciągu trzech miesięcy od rozstania z poprzednim.
Za każdy miesiąc brakujący do trzyletniego zatrudnienia pracownika będzie musiał oddać 1/36 otrzymanych pieniędzy. Zwrot nie może być jednak mniejszy niż 1/6 otrzymanej refundacji.
Pracodawca nie będzie musiał zwracać pieniędzy, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania umowy o pracę z osobą, dla której utworzył stanowisko pracy, zatrudni innego niepełnosprawnego zarejestrowanego w urzędzie pracy. Czas trwania umowy przedłuża się wtedy o okres, w którym stanowisko było puste.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1404) http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/BON/akty%20prawne/rozporzadzenia/stanowisko_pracy_25.10.07.pdf
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Przygotowanie stanowska pracy dla osoby z 2 grupą inwalidzką (5718 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill