www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Podatki (2636 - wyświetleń)
- Autor Iza Dodany 2006-08-10 21:14
Witam! Jakiś czas temu otrzymałam w spadku dom z ziemią rolną...jestem niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i pobieram rente socjalną...w tej chwili musze opłacać składki emerytalno-rentowe w KRUS oraz podatek od domu i działki w wysokości 180 zł na rok co uderzyło mnie niesamowicie po i tak mojej skromnej kieszeni( renta socjalna jest moim jedynym źródłem utrzymania), w związku z tym mam pytanie...czy osoby niepełnosprawne mają jakieś ulgi w podatkach??
Pozdrawiam!
Iza
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-08-11 15:27
Wysokość podatku od nieruchomości regulują przepisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 11 od podatku od nieruchomości zwolnione są:
11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy(9),
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
Rada Gminy może w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia niż wymienione w art. 7 ust. 1 powyższej ustawy. W zawiązku z tym szczegółowych informacji dotyczących zwolnień od podatku od nieruchomości zasięgnąć można w Urzędzie Gminy.

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zwolnione są od podatku od cznności cywilnoprawnych. Regulują to przepisy Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby niepełnosprawne mogą odliczać od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej:
http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/10955
Nadrzędny Autor Iza Dodany 2006-08-11 16:02
Serdecznie dziękuje za informacje:)
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Podatki (2636 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill