www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / urlop dodatkowy (4094 - wyświetleń)
- Autor Aga Dodany 2007-01-24 19:42
Witam.
Mam pytanie dotyczące dodatkowego - 10 dniowego urlopu dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoba ta została zatrudniona w mojej firmie w listopadzie 2006 roku. Do czerwca 2006 r. uczyła się w szkole z praktyczną nauką zawodu. Orzeczenie o niepełnosprawności wydano 2 lata temu. Czy za 2006 rok temu pracownikowi przysługuje już ten dodatkowy urlop?
Pozdrawiam
Agnieszka
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-01-26 13:08
Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku od dnia okazania pracodawcy w/w orzeczenia. Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku
  2)  w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Wynagrodzenie za czas w/w zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / urlop dodatkowy (4094 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill