www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / czy mogę odpisać komp (9704 - wyświetleń)
- Autor pawel1975 Dodany 2014-03-15 21:50
Jestem niepełnosprawny na wózku na rencie I grupa czy mogę odpisać (PIT) zakup komputera PFRON nic nie dopłacał Komputer potrzebny mi do komunikowania z innymi, załatwiania spraw dzięki za odpowiedź
Nadrzędny - Autor bluengel Dodany 2014-03-15 21:58
Nie, nie możesz.
Nadrzędny - Autor pawel1975 Dodany 2014-03-17 13:47
a dlaczego
Nadrzędny - Autor Romek. Dodany 2014-03-17 13:59
Bo nie,takie są zasady
Nadrzędny - Autor pawel1975 Dodany 2014-03-18 10:25
http://www.pit.pl/ulga_rehabilitacyjna_jaki_sprzet_mozna_odliczyc_komentarz_pit_interpre_3049.php jeszcze się wgryzłem w temat i chyba mozna pod pewnymi zasadami
Nadrzędny Autor bluengel Dodany 2014-03-18 14:52
No właśnie - ewentualnie "pod pewnymi zasadami". Ty uzsadniłeś zakup w pierwszym swoim poście tak, że jednoznacznie wynikało, że bez szans. Do wskazanych przez Ciebie celów to komputera akurat używają wszyszcy ludzie, więc słabo.

Ale przeczytaj lepiej wyraźnie, czym są te "pewne zasady" - bo to nie jest automat odnoszący się do każdego niepełnosprawnego...
Nadrzędny Autor bluengel Dodany 2014-03-18 14:03
A dlaczego miałbyś móc?
Nadrzędny Autor Sonia234 Dodany 2016-03-29 11:09
No niestety ale muszę się zgodzić - Nie da rady go odpisac.
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2014-03-18 13:57
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
Wg interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej komputer nie może być odliczony przez osobę z niepełnosprawnością .
Ponieważ  naszym zdaniem sprawa nie jest jednoznaczna proponuję podanie nam  na adres mailowy warszawa@integracja.org nr telefonu to porozumiemy się.
Nadrzędny - Autor Akwarystka Dodany 2015-11-08 12:48
http://www.pit.pl/ulga_rehabilitacyjna_kupno_komputera_komentarz_pit_interpretacje_7899.php

PIT-y roczne w interpretacjach
Ulga rehabilitacyjna – kupno komputera

W ramach ulg rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, mogą odliczać wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (np. laptop, drukarka). Skorzystanie z tej ulgi jest jednak obwarowane wieloma warunkami, z którymi warto się zapoznać.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, komu odliczenie przysługuje. Z ulgi mogą bowiem skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z poniższych dokumentów:

1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z odliczenia mogą skorzystać, też osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

W niniejszej sprawie bez znaczenia jest fakt, czy komputer został kupiony przez samego  niepełnosprawnego, czy osobę, która go utrzymuje, wydatek zostanie odliczony po spełnieniu kilku warunków. Prawo do ulgi przysługuje przy zakupie indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego) – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 23.06.2009 r., sygn. ITPB2/415-343/09/IL.

Istotnym warunkiem dającym prawo do ulgi jest wystąpienie związku pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu, a rodzajem niepełnosprawności – Urząd Skarbowy Poznań – Grunwald, 29.12.2006 r., AD-III/415-123/2006. Zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji i mieć indywidualny charakter. Przy czym zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 28.05.2009 r., sygn. ILPB2/415-216/09-6/AJ stwierdził, iż rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ona realizowana przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji; kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Właściwym do stwierdzenia czy dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji oraz będzie ułatwiał wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jest w szczególności lekarz specjalista, który biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnej osoby i potrzeby indywidualnej rehabilitacji może ten fakt potwierdzić np. w wydanym zaświadczeniu (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 17.02.2009 r., sygn. IPPB4/415-635/09-4/JS; Urząd Skarbowy  w Ciechanowie, 03.04.2006 r., sygn. US/3-PDN/4150-3/06/MB).

Z pisma Izby Skarbowej w Warszawie z 11.05.2009 r. (nr IPPB4/415-132/09-2/JK) wynika, że wydatki na komputer może odliczyć rodzic niepełnosprawnego dziecka, które zgodnie z zaleceniem lekarza może siedzieć, stać, chodzić nie więcej niż pięć godzin na dobę. Większość nauki w domu, szpitalu oraz na obozach rehabilitacyjnych odbywa więc w pozycji leżącej. Pomocny jest w tym komputer, który umożliwia także kontakt ze światem i korzystnie wpływa na rehabilitację psychiki.

W podobnym duchu wypowiedział się Urząd Skarbowy w Wadowicach, 19.02.2007 r. (PD1C/415-42/06).

Kolejnym warunkiem ulgi rehabilitacyjnej związanej z zakupem komputera (laptopa) czy drukarki jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zdaniem urzędów skarbowych i organów podatkowych może to być np. faktura VAT, rachunek (Urząd Skarbowy w Nysie, 16.02.2006 r., PD/415-50/BJ/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 25.09.2009 r., sygn. IPPB4/415-444/09-4/JS).

Ponadto podatnik ma o prawo do skorzystania z odliczeń z tytułu zakupu w/w sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jeżeli wydatki na komputer nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Na marginesie należy dodać, iż kosztów materiałów eksploatacyjnych - papieru i tuszu – nie można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 25.09.2009 r., sygn. IPPB4/415-444/09-4/JS).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez podatnika na zakup komputera (laptopa, drukarki) będą mogły zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym za dany rok, o ile zostaną spełnione przytoczone wyżej warunki.

Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
Nadrzędny Autor Akwarystka Dodany 2015-11-08 13:15
Więc chyba jednak można?
Nadrzędny - Autor Ella. Dodany 2015-11-08 22:13
Wg mnie nie. Warto sprawdzić w US w pokoju d/s osób niepełnosprawnych.  Komputer nie jest w tym przypadku sprzętem rehabilitacyjnym

W ramach ulg rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, mogą odliczać wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (np. laptop, drukarka). Skorzystanie z tej ulgi jest jednak obwarowane wieloma warunkami, z którymi warto się zapoznać.

Moim zdaniem tylko tym którzy na nim pracują pod kątem zarobkowym. W innym przypadku wg mnie nie można.
Nadrzędny Autor gibonka88 Dodany 2016-02-29 07:11
Witam! Jest tu jakas kadrowa lub ksiegowa :-) W zeszlym roku do pazdziernika 2015 bylam osoba niepelnosprawna. Mialam stopien lekki. Nie przedluzalam zaswiadczenia ... bo stopien lekki to praktycznie bardziej utrudnia znalezienie pracy niz ulatwia. Odkąd skończyłam studia, praktycznie brak mi przywilejów z tego tytułu. Czy moge skorzystac z ulgi rehabilitacyjnej ? Mam faktury na sprzet itp. Jednak mam zagwostke. Bo czytam ze z ulgi moze skorzystac osoba niepelnosprawana, a ja juz wzgledem prawa taka nie jestem. Jednak w zeszlym roku bylam ? Czy moge wiec skorzystac z ulgi za te 10 miesiecy ? Z gory dziekuje za odpowiedz usmiech :-)
Nadrzędny Autor kati25 Dodany 2016-05-12 12:18
ella napisała: "Moim zdaniem tylko tym którzy na nim pracują pod kątem zarobkowym. W innym przypadku wg mnie nie można."

Jesteś referentem US znającym się na problematyce ON? No właśnie. Jestem niepełnosprawna, od doooobrych kilku lat pracuję zdalnie, "zajechałam" już dwa komputery - przy zakupie każdej z maszyn w/g urzędników z US nie mogłam odliczyć tego sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej,

rehabilitacja zawodowa w tym wypadku (możliwośc pracy zdalnej) w żadnym wypadku nie podpada pod przepis mówiący o sprzęcie rehabilitacyjnym (komputer to nie podnośnik ani schodolaz, nietrudno pojąć).
Nadrzędny Autor KasjuszMag Dodany 2024-01-03 14:37
Tonery do drukarek zamienniki to popularna opcja dla firm i osób prywatnych, które poszukują ekonomicznych rozwiązań drukowania. Zapewniają one dobrą jakość wydruku przy znacznie niższych kosztach niż oryginalne tonery.
Nadrzędny Autor kols1112 Dodany 2016-04-14 18:06
Niestety nie :-(. Ja sam z bratem próbowałem i nie udało się.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / czy mogę odpisać komp (9704 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill