www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / zasiłek rodzinny a stypendium socjalne (1704 - wyświetleń)
- Autor Paulena20 Dodany 2014-12-08 19:10
witam
w tym roku wliczono mi w dochód stypendium socjalne przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, niestety przez to przekroczę próg i nic mi się nie należy. Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż jeśli stracę ten dochód nie będę w stanie się utrzymać, dodam ze posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. czy ktoś wie cokolwiek na ten temat? czy mam jakakolwiek szanse zeby sie jeszcze ubiegac ? z gory bardzo dziekuje
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2014-12-11 10:00
Zasady obliczania dochodu przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych.
Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach  określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
-inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjane, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).
Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / zasiłek rodzinny a stypendium socjalne (1704 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill