www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Forum rodziców / Bezpłatna terapia dla dzieci z autyzmem z woj.mazowieckiego (687 - wyświetleń)
Autor Fundacja KROK PO KROKU Dodany 2018-03-03 21:53
KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin zaprasza do udziału w projekcie pn.  „KROK PO KROKU do samodzielności – kompleksowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Projekt polega na objęciu BEZPŁATNĄ terapią dzieci (Beneficjentów Ostatecznych Projektu w wieku 2-10 lat) z terenu woj. mazowieckiego, ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności.
W Projekcie weźmie udział 30 dzieci (3 tury zajęć terapeutycznych po 10 dzieci w każdej turze).
Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, będą bezpłatnie uczestniczyły
w zajęciach indywidualnych (rehabilitacja psychologiczna i logopedyczna) i grupowych (rehabilitacja społeczna) prowadzonych przez specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów)  - intensywność oddziaływań będzie wynosiła 20 godzin tygodniowo dla każdego dziecka (Beneficjenta Ostatecznego Projektu). Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzyma pakiet 283 godzin bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych ze specjalistami.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (tj., terapii ABA, zwanej również behawioralną).

Szczegółowe informacje, regulamin i formularze zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na: www.fundacja.krokpokroku.org
Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: biuro@krokpokroku.org
tel.: 22 885 12 48
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Forum rodziców / Bezpłatna terapia dla dzieci z autyzmem z woj.mazowieckiego (687 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill