www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / ulga reh - renta socj. plus zasiłek piel. (5418 - wyświetleń)
- Autor wieczorynka76 Dodany 2018-03-07 17:45
Pytanie do osób pobierających rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny. Czy wliczacie ten zasiłek do dochodu korzystając z ulgi rehabilitacyjnej w tym roku? Głośna sprawa ostatnimi czasy. Ja na razie jeszcze się nie rozliczyłam, wstrzymałam się chwilowo i czekam na jakieś konkretne informacje.
Nadrzędny - Autor w-zetka Dodany 2018-03-08 13:55
https://www.nie-pelnosprawni.pl/prawo/6006-pit-zasi%C5%82ek-piel%C4%99gnacyjny-to-doch%C3%B3d,-alimenty-ju%C5%BC-nie.html
Zasiłku 153,- nie podaje się w zeznaniu podatkowym, bo jak piszą wyżej jest nieopodatkowany, co mówię jako osoba prywatna, nie urzędnik US. :-)))
Ale liczy się do kryterium dochodowego w innych przypadkach, jak w linku.
Nadrzędny - Autor Iota Dodany 2018-03-08 15:29 Zmieniony 2018-03-08 15:31
Potwierdzam, że nigdy w życiu nie wliczałam zasiłku do dochodu na potrzeby PIT, tak samo, jak nie wliczałam np. stypendiów na uczelni (które też są dochodem nieopodatkowanym), czyli w tym sensie go w zeznaniu nie ma. Natomiast NIE korzystałam z ulgi rehabilitacy
Nadrzędny - Autor wieczorynka76 Dodany 2018-03-08 17:08
Tola, nie korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej właśnie ze względu na to, że masz zasiłek piel. i stypendia?
Nadrzędny - Autor Iota Dodany 2018-03-08 17:30

> Tola


Nie wiem, czy to ma być do mnie. :-)

Nie, nie korzystałam w takim sensie, że nie miałam podstawy do dokonania nielimitowanych odliczeń - a tylko wtedy miałoby to znaczenie. Odliczałam tylko samochód, w czasach kiedy jeszcze miałam (a to jest wydatek limitowany), a potem buty ortopedyczne - wydatek tylko do wysokości poniesionej, ok. 300-400 zł, a to pokrywał zawsze dochód z renty.
Nadrzędny - Autor W z K Dodany 2018-03-10 12:03

> Odliczałam tylko samochód, w czasach kiedy jeszcze miałam (a to jest wydatek limitowany), <


@ Iota,- proszę wyjaśnij co rozumiesz pod słowami "wydatek limitowany" ? Od kilkunastu lat to odliczam a jedynym limitem jaki mnie interesował jest kwota 2280 zł.
Nadrzędny - Autor Iota Dodany 2018-03-10 17:49

> a jedynym limitem jaki mnie interesował jest kwota 2280 zł.


I dokładnie o to mi chodzi.

O ile dobrze rozumiem, kwestia tego, czy dochód liczy się do PIT czy nie ma, przy uldze rehabilitacyjnej zasadniczo takie znaczenie, że ktoś mógłby teoretycznie ponieść wydatki na rehabilitację w wysokości całego swojego opodatkowanego dochodu (i wtedy może mu zależeć na tym, które dochody są wliczane do PIT) - są takie wydatki na rehabilitację, które można odliczać do pełnej wysokości poniesionych kosztów.

Natomiast użytkowanie samochodu do celów związanych z rehabilitacją ma twardy limit 2280: nie ma znaczenia, czy zarobiło się dużo więcej, bo i tak się więcej nie odliczy. Toteż nigdy nie było dla mnie istotne to, że część moich dochodów nie podlegała opodatkowaniu pod. dochodowym, nie podlegała wykazaniu w PIT, i w związku z tym nie była dostępna do dokonywania odliczeń - bo i tak nie odliczyłabym więcej.
Nadrzędny - Autor wieczorynka76 Dodany 2018-03-11 17:44 Zmieniony 2018-03-11 18:06
Moje obawy pojawiły się po przeczytaniu tego artykułu (sprawa nie dotyczy tylko dorosłych niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców):
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/643739
Chodzi o interpretację przepisów.
Gdy wliczymy do kryterium dochodowego zasiłek pielęgnacyjny, to przekroczymy 10 080 zł w związku z tym osoby pobierające rentę socjalną i ten zasiłek nie będą mogły (i jak się okazuje nigdy nie mogły) odliczyć przewodnika, samochodu, na psa przewodnika.

Nie wiem czy w tej sytuacji ma jakieś znaczenie ulga rehabilitacyjna nielimitowana czy limitowana.
Nadrzędny Autor Iota Dodany 2018-03-11 22:21 Zmieniony 2018-03-11 22:23
Ostrzegam, że nie jestem urzędnikiem skarbówki i nie gwarantuję, że moje wyjaśnienie jest w pełni prawidłowe. Przed zastosowaniem go w zeznaniu warto upewnić się u urzędnika. Zawsze możesz skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową (link do danych kontaktowych), a jeśli PIT składasz osobiście, możesz także przy okazji poprosić o wyjaśnienia urzędnika przyjmującego PIT. A po tym wstępie – moja opinia. Ostrzegam, że długa, bo rozpisałam wszystko po kolei.

Ten artykuł dotyczy sytuacji, w której ulgę rehabilitacyjną otrzymuje i rozlicza opiekun „mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe).

W takim wypadku zgodnie z prawem do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej uprawnia opiekuna poniesienie kosztów na własne nazwisko, o ile jego podopieczny ma wystarczająco mały dochód. Do limitu dochodu podopiecznego liczą się wszystkie źródła – tak opodatkowane, jak i nieopodatkowane (nie wykazywane w PIT).  Limit w przepisach ustawiono na wysokości dwunastokrotność rety socjalnej, więc jeśli podopieczny pobiera również zasiłek pielęgnacyjny, opiekun nie może w swoim zeznaniu PIT uwzględnić ulgi rehabilitacyjnej na usługi i sprzęt dla podopiecznego. Problem stał się głośny teraz, ponieważ teraz ludziom uświadomiono to, co w przepisach już dawno było: że limit dochodów podpieczonego obejmuje wszystkie dochody, także te niewykazywane w PIT (a więc i zasiłek pielęgnacyjny).

Mówiąc na przykładzie: są sobie brat i siostra. Siostra jest niepełnosprawna i ma tylko rentę socjalną jako dochód. Jednocześnie brat zarabia więcej. Kupił dla siostry protezy, z rachunkiem na własne nazwisko, za 20 000 zł. W takiej sytuacji brat może w swoim zeznaniu PIT odliczyć koszt protez dla siostry, do pełnej ceny, bo jest uprawnionym „opiekunem”, a kryterium dochodowe „podopiecznego” jest spełnione. Jeśli sytuacja jest identyczna, ale siostra oprócz renty socjalnej ma też jakiś inny przychód (np. zasiłek pielęgnacyjny), brat nie może odliczyć jej protez w swoim PIT. Siostra będzie mogła odliczyć część kosztu protez sama, ale tylko do wysokości swojego opodatkowanego dochodu (tego, który wykazuje sama w PIT).

Natomiast jeśli chodzi o Twój własny PIT i Twoje własne odliczenie – bez pośrednictwa opiekuna – limitu dochodów się nie stosuje. Obowiązują Cię kwoty limitowane odliczeń (np. maksymalnie 2280 na samochód), dokumenty poświadczające wydatki itd. I oczywiście możesz w zeznaniu PIT odliczyć koszta tylko maksymalnie do takiej sumy, jaką w PIT wykazujesz (czyli bez np. zasiłku pielęgnacyjnego), bo jest to ulga podatkowa (a od dochodów nieopodatkowanych ulga podatkowa nie przysługuje).

Podstawą prawną do rozróżnienia między ulgą rehabilitacyjną, którą rozlicza sam niepełnosprawny, a ulgą rozliczaną przez „opiekuna” jest art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (link). Artykuł ten wymienia różne możliwe ulgi podatkowe. Punkt 1 podpunkt 6 podaje, że odliczenie przysługuje co do „wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne”. Następnie punkt 7 tego samego artykułu podaje szczegółowe warunki odliczenia: jakie są limity odliczeń (czy do pełnych kosztów, czy do jakiejś sumy), jakie wydatki są objęte tą ulgą i jakie dokumenty poświadczają ich poniesienie.

Natomiast punkt 7e tego samego artykułu dodaje rozszerzenie ulgi na "opiekunów", przy czym dodaje, że w wypadku odliczenia przez opiekuna obowiązuje limit dochodów podopiecznego: „Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci,” Jak widać, limit dochodowy zastosowano tylko do tego podpunktu, nie do ulgi rehabilitacyjnej jako całości.

W bardziej przyswajalnej formie informacje dotyczące tego, jak obchodzić się z ulgami związanymi z niepełnosprawnością (na leki, na samochód, na psa itd.) znajdziesz tutaj: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi-odliczenia/

A pod tym adresem możesz znaleźć informacje konkretnie o uldze rehabilitacyjnej dla opiekunów: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi/ulga_rehabilitacyjna/
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / ulga reh - renta socj. plus zasiłek piel. (5418 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill