www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Dofinansowanie PCPR (1379 - wyświetleń)
- Autor Vivaldi4 Dodany 2015-01-28 11:02
Pcpr, pod którego rejon podlegam dofinansowuje środki ortopedyczne do 100% limitu NFZ. Dziwne to dość, bo zawsze byłem przekonany, że takie dofinansowanie powinno wynosić do 150% limitu NFZ. Proszę o informację, czy wysokość takich dofinansowań ustala Rada Powiatu, czy jest to uregulowane innymi przepisami. Dziękuję.
Nadrzędny Autor re12nia Dodany 2015-01-28 13:12
Limity finansowane przez NFZ na obuwie ortopedyczne nie zmieniły się co najmniej od 12 lat. Niestety co roku obuwie jest coraz droższe.. Tego nie widzą w NFZ. Wiadomo że wszystko drożeje ale nie limit dopłaty. My niepełnosprawni nie mamy siły przebicia,aby walczyć!
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2015-02-09 10:20
Zasady dofinansowania  do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  reguluje  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej . Obowiązuje także kryterium dochodowe. O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie  rzoporządzenia Minuistra Zdrowia odrę, jeżeli udział własny nie jest wymagany  udział jest wymagany albo do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Dofinansowanie PCPR (1379 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill