www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Nabór do projektu "Pracujemy!" :) (613 - wyświetleń)
Autor Argo Dodany 2022-10-17 10:14 Zmieniony 2022-10-17 10:17
Hej, cześć! :-)

Nazywam się Arkadiusz Górny, jestem organizatorem zatrudnienia wspomaganego i reprezentuję przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby niepełnosprawne tj. Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION) czy Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska (EKON).

Wspólnie z Ministerstwem do końca czerwca 2023r. realizujemy projekt "Pracujemy!" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten ma na celu aktywizację i wsparcie zawodowe osób z niepełnosprawnościami.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkujące terytorium Polski i posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką) które należą do jednej lub kilku poniższych grup :

- osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwoju.


W jaki sposób możemy pomóc?

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD.

Co to oznacza w praktyce?

Każdej osobie zakwalifikowanej do projektu przydzielamy trenera pracy ( swoim zasięgiem obejmujemy praktycznie całą Polskę ) który pozostając z nią w stałym kontakcie oprócz wsparcia praktycznego np. poprzez określenie co dany uczestnik chciały robić, gdzie pracować, pomoże stworzyć CV, znajdzie pracę, umówi spotkanie rekrutacyjne posiada także niezbędne kwalifikacje by wesprzeć ją w aspekcie psychologicznym.

Reasumując

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a) w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,

b) zamieszkują na terytorium Polski,

c) nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. Pracujemy! do momentu zakończenia wsparcia nie będą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

d) są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością wymienioną wcześniej, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji),

e) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Kontakt :

a.gorny@pi-on.pl
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Nabór do projektu "Pracujemy!" :) (613 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill