www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Zasada rozliczania zaległości czynszowych PILNE!!! (6843 - wyświetleń)
- Autor spiwpt Dodany 2013-03-30 23:09
Drodzy Przyjaciele, zwracam się z prośbą o wykładnię prawną: w regulaminie ( Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16.04.2012 r. Regulamin windykacji należności m. st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy) w § 11. Wpłaty dokonywane przez dłużników, podlegają zaliczeniu w następującej kolejności:

1) dłużnik mający kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu
świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet
danego długu, należy zaliczyć przede wszystkim na odsetki, a następnie na należność
główną. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, wówczas wpłatę
zalicza się przede wszystkim na poczet należności wymagalnej, a jeżeli jest kilka
należności wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnej;
2) jeżeli dłużnik ma jeden dług wpłatę należy w pierwszej kolejności zaliczyć na
odsetki, a następnie na należność główną.

czy taka forma dysponowania wpłatami od osoby zadłużonej - NAJPIERW ZALICZANIE WPŁAT NA ODSETKI A PÓŻNIEJ NA NALEŻNOŚĆ GŁÓWNĄ MOŻNA ZASKARŻYĆ CZY NIE???

proszę może to jest jakaś samowola, interpretacja przez Zarząd m.st. Warszawy wbrew np. ustawie o ochronie praw lokatora itp.

Dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam... świątecznie.
Nadrzędny - Autor trolla Dodany 2013-03-30 23:37
Jeżeli tak stanowi regulamin spłat zadłużenia w formie pisemnej to nie podlega zaskarżeniu, żaden kodeks czy przepisy wykonawcze nie stanowią o kolejności pokrywania zobowiązania jest to tylko zwyczajowo przyjęta zasada że najpierw spłaca się należność główną żeby skrócić okres naliczania odsetek, jednakże taka forma jak wskazana też jest przyjmowana, w przypadku spłacenia odsetek można składać podanie o rozłożenie należności głównej na raty lub nawet o częściowe umorzenie ponieważ całkowita spłacenie odsetek w tym przypadku stanowi tzw. akt dobrej woli ze strony dłużnika.
Ponadto również Sąd też może wyznaczyć taką kolejność spłaty zadłużenia.
Natomiast w przypadku każdej wpłaty powinno być wystawione potwierdzenie określające kwotę wpłaconą oraz przypisanie jej do należności głównej i określenie okresu za jaki zostały wyliczone odsetki.
Nadrzędny Autor spiwpt Dodany 2013-03-31 13:01
Trolla dziękuję za informację. Proszę Cię jeszcze o podpowiedz. Czy zatajenie informacji przez urzędnika państwowego cyt. z pisma lokatora do ZGN "
(Obywatel ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek) " może zostać wzięte pod uwagę przez Sąd?
Nadrzędny - Autor spiwpt Dodany 2013-03-31 13:07
Trolla dziękuję za informację. Proszę Cię jeszcze o podpowiedz. Czy zatajenie informacji przez urzędnika państwowego cyt. z pisma lokatora do ZGN "
(Obywatel ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek) " może zostać wzięte pod uwagę przez Sąd? Urzędnik ZGN z Działu Windykacji nie poinformował lokatora z jakich uprawnień może skorzystać w związku z zadłużeniem czynszowym - np. mógł nie uznać długu z powodu jego przedawnienia. Prosił o umorzenie długu w całości ze względu
na udokumentowaną tragiczną sytuacją zdrowotną i materialną ( podejmował sam wiele inicjatyw, aby np.zamienić mieszkanie itp.)Lokator podpisał wbrew sobie Ugodę o spłacie zadłużenia - wybrał tzw. mniejsze zło, aby zostały mu przyznane z powrotem prawa lokatorskie - mieszkanie komunalne,co umożliwiło przywrócenie normalnej stawki czynszu. Kochani - wiem, że na forum wałkowane są różne rzeczy, ale tyle tragedii ludzkich z powodu czasami błahostek, urzędniczych niedoróbek. Czy można jakoś zapobiegać tym wszystkim "wynaturzeniom". Proszę pomóżcie.
Nadrzędny - Autor trolla Dodany 2013-03-31 14:50
Zasadniczo można poprosić urzędnika pisemnie o interpretację aczkolwiek leży to jedynie w dobrej woli czy odpisze. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od ich przestrzegania. Dla poparcia swoich racji należy zebrać wszelkie dokumenty i papiery potwierdzający dobrą wolę.
Oczywiście- urzędnik powinien wskazać osobę kompetentną, ale nie zawsze chce.
Sąd oczywiście też bierze pod uwagę każdy przejaw dobrej woli i bierze też pod uwagę wszelkie przesłanki mające na celu pomniejszenie winy.
Myślę że jednak należało skontaktować się z prawnikiem bo nie wiem czy przy podpisaniu niekorzystnej umowy coś będzie można jeszcze zdziałać.
Proponuję jeszcze skorzystać z porady prawnika np. ośrodku opieki społecznej lub w jakiejś organizacji opp czy nawet tutaj w integracji przy ulicy Dzielnej.
Nadrzędny Autor spiwpt Dodany 2013-04-01 20:46
Dziękuję za wsparcie.
Nadrzędny - Autor bluengel Dodany 2013-03-31 20:39
Hm, rzecz zasadnicza: skoro ktoś, kto nie jest ubezwłasnowolniony, podpisał dobrowolnie UGODĘ - jak można teraz pisać, że zrobił to "wbrew sobie"...? Ugoda to ugoda - czyli obopólna zgoda na pewne postanowienia. Skoro jest niekorzystna lub niemożliwa do spełnienia, słabo to się tłumaczy - niestety.
Strasznie tu mało danych, więc nie sposób się odnieść - a samo sugerowanie, że winni są wyłącznie urzędnicy nie wydaje się jedynym dobrym wyjściem...
Nadrzędny - Autor kucyk24 Dodany 2013-04-01 14:47
Strasznie chaotycznie opisana historia. Jak rozumiem dłużnik został zaproszony do ZGN w celu podpisania ugody dotyczącej zaległości czynszowych. Jak zrozumiałem dłużnik podpisał takową ugodę uznając swój dług i jego wysokość. ZGN jest jednostką organizacyjną samorządu warszawskiego, jego pracownicy nie są więc urzędnikami państwowymi. ZGN sprawy lokalowe tj, umowy ugody itp. prowadzi w formie prawa cywilnego. Tak na marginesie ZGN proponują ugody po to aby przerwać okres przedawnienia długu. Podpisanie ugody to złożenie oświadczenia woli uznające fakt istnienia i wysokości długu. Oświadczenie woli można odwołać jedynie w wyjątkowych okolicznościach podnosząc, że osoba składająca takie oświadczenie znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych ( tj. art. 82 kodeksu cywilnego. ).
Nadrzędny Autor spiwpt Dodany 2013-04-01 20:46
Dziękuję za bardzo ważną informację w ostatniej linijce Twojej wypowiedzi.Pozdrawiam serdecznie.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Zasada rozliczania zaległości czynszowych PILNE!!! (6843 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill